ANNUAL BUDGET

انگلستان/ GBP

Annual Budget Release

انتشار بودجه سالانه

اهمیت خبر: زیاد

این سند، بودجه سالانه دولت را مشخص میکند. مواردی از جمله سطوح درآمد، هزینه ها و وامهای مورد انتظار، اهداف مالی و سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده دولتی در این طرح، تعریف و بیان شده اند.

با توجه به اینکه هزینه های داخلی دولت تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد طرح بودجه اهمیت درخور توجهی پیدا می کند. افزایش هزینه های دولتی باعث ایجاد کار برای پیمانکاران و فرصت های شغلی جدید می شود. در حالی که حجم استقراض بر رتبه بندی اعتباری جهانی کشورها تأثیر گذاشته و بینشی را در مورد وضعیت مالی کشور ایجاد می کند.

 

استرالیا / AUD

Annual Budget Release

انتشار بودجه سالانه

اهمیت خبر: متوسط

این سند، بودجه سالانه دولت را مشخص میکند. مواردی از جمله سطوح درآمد، هزینه ها و وامهای مورد انتظار، اهداف مالی و سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده دولتی در این طرح، تعریف و بیان شده اند.

با توجه به اینکه هزینه های داخلی دولت تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد طرح بودجه اهمیت درخور توجهی پیدا می کند. افزایش هزینه های دولتی باعث ایجاد کار برای پیمانکاران و فرصت های شغلی جدید می شود. در حالی که حجم استقراض بر رتبه بندی اعتباری جهانی کشورها تأثیر گذاشته و بینشی را در مورد وضعیت مالی کشور ایجاد می کند.

 

نیوزلند/ NZD

Annual Budget Release

انتشار بودجه سالانه

اهمیت خبر: متوسط

این سند، بودجه سالانه دولت را مشخص میکند. مواردی از جمله سطوح درآمد، هزینه ها و وامهای مورد انتظار، اهداف مالی و سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده دولتی در این طرح، تعریف و بیان شده اند.

با توجه به اینکه هزینه های داخلی دولت تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد طرح بودجه اهمیت درخور توجهی پیدا می کند. افزایش هزینه های دولتی باعث ایجاد کار برای پیمانکاران و فرصت های شغلی جدید می شود. در حالی که حجم استقراض بر رتبه بندی اعتباری جهانی کشورها تأثیر گذاشته و بینشی را در مورد وضعیت مالی کشور ایجاد می کند.

 

 

    • دسته بندی: توضیح و تفسیر اخبار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *