بازار های مالی

بازارهای مالی

بازار های مالی

بازارهای مالی بازار مالی به بازار گفته می شود که برای افراد حقیقی و حقوقی این امکان فراهم شده است که به معامله اوراق مالی (مانند سهام،اوراق قرضه) ، کالا و دارایی های عوض دار بپردازند. این معامله ها با هزینه پایین و با قیمت هایی که بر مبنای عرضه ... ادامه مطلب