CONSUMER CONFIDENCE

منطقه یورو / EUR

Consumer confidence

شاخص اعتماد به نفس مصرف کننده یا اطمینان مالی، ایندکسی پیشرو برای هزینه های مصرف کننده است.

این شاخص برگرفته از گزارشی است که در آن نظر 2300 مصرف کننده در کشورهای منطقه یورو در مورد سطح نسبی شرایط اقتصادی گذشته و آینده، وضعیت مالی شخصی، اشتغال، تورم و وضع و اوضاع برای خرید های عمده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

گزارش به صورت ماهانه و  حوالی 22 ام هر ماه منتشر میشود.

 

آلمان / EUD

German GFK Consumer Climate

شاخص فضا ( آب و هوای) مصرف کننده

اهمیت خبر: متوسط

این شاخص میزان اطمینان مصرف کننده به فعالیت های اقتصادی را اندازه گیری میکند. داده های این شاخص از پژوهشی مشتق می شود که نظر 2000 مشتری را در مورد سطح نسبی شرایط اقتصادی حال و گذشته از جمله وضعیت مالی شخصی، شرایط خرید عمده و وضعیت کلی اقتصاد ارزیابی می کند.

این گزارش اواخر هر ماه توسط سازمان Growth From Knowledge  آلمان منتشر می شود و شاخص اصلی در نشان دادن هزینه های مصرف کننده است و بیشتر فعالیت های اقتصادی کل را پوشش میدهد.

چنانچه رقم به دست آمده از پیش بینی بالاتر باشد برای آینده یورو مثبت ارزیابی می شود.

 

آمریکا/ USD

CB Consumer Confidence

شاخص اعتماد مصرف کننده

اهمیت خبر: متوسط

شاخص اعتماد مصرف کننده یا اطمینان مالی، ایندکسی پیشرو برای هزینه های مصرف کننده است.

شاخص اصلی روندهای اقتصادی است که برای سنجش اعتماد مصرف کننده به تولید ناخالص داخلی منتشر می شود و مستقیماً با مصرف کنندگان خُرد در ارتباط  است. به عبارت دیگر این شاخص به عنوان درجه خوش بینی به وضعیت اقتصاد ایالات متحده تعریف شده است.

شاخص برگرفته از گزارشی است که در آن نظر 3000 خانوار در مورد سطح نسبی شرایط اقتصادی گذشته و آینده، وضعیت مالی شخصی، اشتغال، تورم و وضع و اوضاع برای خرید های عمده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نظرات در مورد شرایط فعلی 40٪ از این شاخص را تشکیل می دهد که انتظار می رود شرایط آینده 60٪ باقی مانده را تشکیل دهد. گروه اقتصادی ناظر بر این شاخص، اعتماد به نفس مصرف کننده را بر اساس گزارش ماهانه ای که جزئیات نگرش مصرف کننده و هدف های خانوارها را نشان می دهد، با داده های موجود براساس سن، درآمد و منطقه تطبیق داده و سپس آخرین سه شنبه هر ماه منتشر می کند.

اگر رقم واقعی از پیش بینی بالاتر باشد برای دلار آمریکا مثبت تر خواهد  بود.

 

آمریکا/ USD

Prelim UoM Consumer Sentiment

گزارش مقدماتی شاخص اطمینان/ احساس مصرف کننده دانشگاه میشیگان

اهمیت خبر: متوسط

شاخص اطمینان مالی، شاخصی پیشرو برای ارزیابی هزینه های مصرف کننده است و برای سنجش اعتماد مصرف کننده به تولید ناخالص داخلی منتشر می شود. این شاخص که ماهانه توسط دانشگاه میشگان گزارش می شود مستقیماً با مصرف کنندگان خُرد در ارتباط  است. به عبارت دیگر این شاخص به عنوان درجه خوش بینی به وضعیت اقتصاد ایالات متحده تعریف شده است.

دو نسخه مقدماتی و تجدید نظر شده از این گزارش با فاصله 14 روز منتشر میشود که تاثیر نسخه مقدماتی به خاطر انتشار زودتر، بیشتر است. اگر رقم واقعی از پیش بینی بالاتر باشد برای دلار آمریکا مثبت خواهد  بود.

 

    • دسته بندی: توضیح و تفسیر اخبار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *