BANK RATE

استرالیا/ AUD

RBA Rate Statement

نرخ بهره بانک رزو استرالیا/ بیانیه نرخ بهره

اهمیت خبر: زیاد

در این بیانیه اطلاعاتی در ارتباط با نتایج تصمیم گیری ها در مورد نرخ بهره و تفسیر شرایط تورمی و آینده اقتصادی کشور در اختیار همگان قرار می گیرد و راهی است برای ارتباط  هیات مدیره بانک رزرو با سپرده گذاران. تمامی صاحبان کسب و کار و سرمایه گذاران  تصمیمات را با دقت مورد بررسی قرار می دهند و از آنها اغلب برای پیدا کردن سرنخ های ظریف در مورد چشم انداز اقتصادی آینده کشور استفاده می کنند. این گزارش سه شنبه اول هر ماه به غیر از ژانویه منتشر می شود. هرچه قدر که سیاست های اتخاذی در مقایسه با پیش بینی های موجود انقباضی تر باشند و کاهش نرخ تورم را سبب شوند برای ارز رایج بهتر خواهد بود.

 

 

استرالیا/ AUD

Cash Rate

نرخ پول/ نرخ بهره

اهمیت خبر: متوسط

نرخ بهره وام های یک شبه بین واسطه های مالی، به نرخ شارژ موسسات مالی بزرگ و معمولا بانک ها هنگام گرفتن وام بین خودشان مربوط می شود.

نرخ شبانه پیش بینی کننده حرکت نرخ بهره کوتاه مدت در اقتصاد کلان است و می تواند تأثیر دومینو بر شاخص های مختلف اقتصادی مانند اشتغال و تورم داشته باشد. با توجه به اینکه نرخ بهره کوتاه مدت مهمترین عامل در ارزیابی ارز است، معامله گران بسیاری از شاخص ها را بررسی می کنند تا صرفا بتوانند پیش بینی کنند که نرخ بهره در آینده چگونه تغییر خواهد کرد.

این نرخ بنابر نظرات هیات مدیره بانک رزرو تعیین شده و سه شنبه اول هر ماه به غیر از ژانویه منتشر می شود. اگر نرخ واقعی فعلی از پیش بینی بیشتر باشد نشان خوبی برای ارز کشور خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

کانادا/ CAD

BOC Rate Statement

گزارش نرخ بهره بانک کانادا

اهمیت خبر: زیاد

در این بیانیه اطلاعاتی در ارتباط با نتایج تصمیم گیری ها در مورد نرخ بهره و تفسیر شرایط تورمی و آینده اقتصادی کشور در اختیار همگان قرار می گیرد. تمامی صاحبان کسب و کار و سرمایه گذاران  تصمیمات را با دقت مورد بررسی قرار می دهند و از آنها اغلب برای پیدا کردن سرنخ های ظریف در مورد چشم انداز اقتصادی آینده کشور استفاده می کنند. این گزارش سالی 8 بار توسط بانک مرکزی منتشر می شود. هرچه قدر که سیاست های اتخاذی در مقایسه با پیش بینی های موجود انقباضی تر باشند و کاهش نرخ تورم را سبب شوند برای ارز رایج بهتر خواهد بود.

 

 

کانادا/ CAD

Overnight Rate

نرخ بهره شبانه

اهمیت خبر: متوسط

نرخ بانکی، مربوط به میزان بهره ای است که بانک مرکزی وقتی بانکها از آن قرض می کنند از آنها طلب می کند در حالیکه نرخ شبانه به نرخ شارژ موسسات مالی بزرگ و معمولا بانک ها هنگام گرفتن وام بین خودشان مربوط می شود.

نرخ شبانه پیش بینی کننده حرکت نرخ بهره کوتاه مدت در اقتصاد کلان است و می تواند تأثیر دومینو بر شاخص های مختلف اقتصادی مانند اشتغال و تورم داشته باشد. با توجه به اینکه نرخ بهره کوتاه مدت مهمترین عامل در ارزیابی ارز است، معامله گران بسیاری از شاخص ها را بررسی می کنند تا صرفا بتوانند پیش بینی کنند که نرخ بهره در آینده چگونه تغییر خواهد کرد.

این نرخ توسط اعضای شورای تصمیم گیری BOC تعیین می شود و با افزایش آن تسویه حساب برای بانک ها گران تر خواهد شد.  بنابراین برای جبران آن نرخ های بلند مدت مانند بهره وام مسکن را افزایش می دهند. هرچه نرخ بهره شبانه بیشتر شود وام گرفتن برای مصرف کنندگان نیز گران تر خواهد شد. اگر نرخ واقعی فعلی از پیش بینی بیشتر باشد نشان خوبی برای ارز کشور خواهد بود.

 

 

 

 

 

Official Bank Rate

نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان

اهمیت خبر: زیاد

نرخ بهره بانکی مهمترین نرخ بهره در انگلستان است. در اخبار، گاهی اوقات “نرخ پایه بانک مرکزی انگلیس” یا حتی فقط “نرخ بهره” نیز نامیده می شود.

این نرخ نشانگر بهره ای است که بانک مرکزی انگلیس برای وام های یک شبه تضمین شده از موسسات مالی و بانک ها می گیرد.

آراء اعضا کمیته سیاست پولی (MPC) نرخ رسمی بانک انگلستان را تعیین می کند. این نرخ پایه بر روی نرخ بهره سایر بانک ها برای پولی که وام می دهند و یا سود سپرده ها تاثیر گذار می شود. نتایج آرا دو هفته بعد در صورتجلسه کمیته سیاست گذاری مشخص می شود.

نرخ بهره کوتاه مدت مهمترین عامل در ارزیابی ارز است و معامله گران بیشتر شاخص های دیگر را فقط برای پیش بینی چگونگی تغییر نرخ در آینده بررسی می کنند.

این نرخ ماهانه گزارش شده و چنانچه رقم “واقعی” بیشتر از “پیش بینی” باشد برای ارز مفید است.

 

 

نیوزلند/ NZD

RBNZ Rate Statement

بیانیه نرخ بهره

اهمیت خبر: زیاد

در این بیانیه اطلاعاتی در ارتباط با نتایج تصمیم گیری ها در مورد نرخ بهره و تفسیر شرایط تورمی و آینده اقتصادی کشور در اختیار همگان قرار می گیرد و راهی است برای ارتباط  هیات مدیره بانک رزرو با سپرده گذاران. تمامی صاحبان کسب و کار و سرمایه گذاران  تصمیمات را با دقت مورد بررسی قرار می دهند و از آنها اغلب برای پیدا کردن سرنخ های ظریف در مورد چشم انداز اقتصادی آینده کشور استفاده می کنند. این گزارش سالانه هفت بار منتشر می شود. هرچه قدر که سیاست های اتخاذی در مقایسه با پیش بینی های موجود انقباضی تر باشند و کاهش نرخ تورم را سبب شوند برای ارز رایج بهتر خواهد بود.

 

 

 

 

 

نیوزلند/ NZD

Official Cash Rate

نرخ بهره رسمی

اهمیت خبر: متوسط

این نرخ به بهره تعیین شده موسسات مالی بزرگ و معمولا بانک ها هنگام گرفتن وام بین خودشان مربوط می شود. بانکی که وجه نقد اضافی دارد می تواند آن را به بانکی دیگر که مشکل نقدینگی دارد قرض دهد و بدین ترتیب موجودی نقدی بانکی که مشکل دارد به سرعت افزایش می یابد. این نرخ بهره وام های یک شبه معمولا در بازار قیمت گذاری می شود اما در عمل تحت تاثیر گزارش نرخ بهره بانک مرکزی از جمله نظرات رییس بانک مرکزی، کارشناسان ارشد بانک رزو و مشاوران خارجی نیز هست.

با توجه به اینکه نرخ بهره کوتاه مدت مهمترین عامل در ارزیابی ارز است؛ معامله گران، بسیاری از شاخص ها را بررسی می کنند تا صرفا بتوانند پیش بینی کنند که نرخ بهره در آینده چگونه تغییر خواهد کرد.

این گزارش سالانه هفت بار منتشر می شود. اگر نرخ واقعی فعلی از پیش بینی بیشتر باشد نشان خوبی برای ارز کشور خواهد بود.

 

سوییس/  CFH

Swiss National Bank (SNB) Monetary Policy Assessment

بیانیه سیاست پولی/ نرخ بهره بانک ملی سوییس

اهمیت خبر: زیاد

گزارش سیاست های پولی همیشه جزو خبرهای با اثرگذاری بالا در اقتصاد و معاملات فارکس در نظر گرفته می شوند. سیاست اتخاذی از آنجایی که مستقیما با تعیین نرخ بهره و تورم در ارتباط است اصلی ترین نقش را در نوسانات ارزش ارز رایج ایجاد میکند.

این گزارش به صورت فصلی منتشر می شود و هرچه قدر که سیاست های اتخاذی در مقایسه با پیش بینی های موجود انقباضی تر باشند و کاهش نرخ تورم را سبب شوند برای ارز رایج بهتر خواهد بود.

در این بیانیه اطلاعاتی در ارتباط با نتایج تصمیم گیری ها در مورد نرخ بهره و تفسیر شرایط تورمی و آینده اقتصادی کشور در اختیار همگان قرار می گیرد و راهی است برای ارتباط  هیات مدیره بانک مرکزی با سپرده گذاران. تمامی صاحبان کسب و کار و سرمایه گذاران  تصمیمات را با دقت مورد بررسی قرار می دهند و از آنها اغلب برای پیدا کردن سرنخ های ظریف در مورد چشم انداز اقتصادی آینده کشور استفاده می کنند.

 

 

سوییس/  CFH

(SNB) Policy Rate Swiss National Bank

نرخ بهره بانک ملی سوییس

اهمیت خبر: متوسط

اعضای هیئت مدیره بانک ملی سوئیس (SNB) در مورد تعیین دامنه نرخ بهره به توافق می رسند و هدفشان حفظ آن در کوتاه مدت است. فعالان اقتصادی تغییرات نرخ بهره را از نزدیک پیگیری می کنند زیرا نرخ بهره کوتاه مدت عامل اصلی ارزیابی ارز است. معامله گران به بیشتر شاخص های دیگر نگاه می کنند تا فقط بتوانند پیش بینی کنند که نرخ بهره در آینده چگونه تغییر خواهد کرد.

نرخ به صورت فصلی اعلام می شود و چنانچه بالاتر از حد انتظار باشد باعث قدرتمند تر شدن فرانک می شود؛ در حالی که نرخ پایین تر از حد انتظار برای ارزش ارز منفی ارزیابی می شود.

 

اتحادیه اروپا/ EUR

Main Refinancing Rate

نرخ بهره اصلی سپرده گذاری مجدد

اهمیت خبر: متوسط

نرخ بهره اصلی سپرده گذاری مجدد (MRO) یکی از سه نرخ بهره ای است که شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا هر شش هفته به عنوان بخشی از کار خود برای ثابت نگه داشتن قیمت ها در منطقه یورو تعیین می کند و عمده نقدینگی سیستم بانکی از این طریق تامین می شود. این نرخ تعیین کننده بهره بانکی است که بانکها زمان گرفتن وام از بانک مرکزی اروپا به مدت یک هفته باید بپردازند. بانکها برای وام گرفتن از بانک مرکزی اروپا (ECB )، باید برای تضمین بازپرداخت قرض خود وثیقه ارائه دهند.

در کل از آنجایی که تغییرات کوتاه مدت نرخ بهره مهمترین فاکتور نوسانات ارزش ارز است همیشه توسط معامله گرها از نزدیک پیگیری میشود و چنانچه رقم “واقعی” بیشتر از “پیش بینی” باشد تاثیر مثبت بر ارزش ارز خواهد داشت

    • دسته بندی: توضیح و تفسیر اخبار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *