تحلیل2022/09/15

تحلیل تکنیکال روزانه 2022/09/15

XAUUSD 2022/09/15 10:19:35

قیمت طلا در حال رسیدن به ناحیه بسیار حمایتی1676.035 میباشد .همانگونه که در چارت ملاحظه میکنید این قیمت بسیار مهم میباشد .دو سناریو برای طلا پیش بینی میکنیم.
اول : قیمت در ناحیه 1676.035 با عکس اعمل برگشتی مواجه بشود و تا محدوده 1827 که 61.08 درصد فیبوناچی هم میباشد که برای ورود به چنین معامله ایی حتما باید الگوی برگشتی هم دیده شود.
دوم : شکسته شدن حمایت 1676.035 و ادامه روند نزولی تا محدوده قیمتی 1456.0891 که در تصویر نشان داده شده است.
موردی که حتما باید دقت کنید این است در صورت شکسته شدن قیمت 1676.035 و تصمیم برای ورود به فروش حتما میبایستی کندل روزانه زیر این قیمت بسته شود و پولبک هم شکل بگیرد و ارایش کندلی هم تایید روند نزولی را بدهد تا با خیالی راحت تر وارد معامله فروش شویم.

XAUUSD 2022/09/15 10:19:35

GBP/USD 2022/09/15

با توجه به شکل و شمایل فوق احتمال صعود کوتاه مدت پوند را تا محدوده 1.1600 و 1.16500 خواهیم داشت.

GBPUSD 2022/09/15 15:49:17

USD/CAD 2022/09/15

EUR/AUD 2022/09/15

USD/JPY 2022/09/15

    • دسته بندی: تحلیل تکنیکال روزانه