تحلیل تکنیکال روزانه 2022/09/09

EUR/USD 2022/09/09 15:13:34

روند نزولی یورو به دلار رو ملاحظه میکنید که قیمت در کانال نزولی میباشد. و احتمال اصلاح موقت قیمت را تا محدوده 1.03480 پیش بینی میکنیو و سپس احتمال ریزش مجدد قیمت یورو در برابر دلار را تا محدوده 0.9500 و 0.9400 خواهیم داشت.

EURUSD 2022/09/09 15:13:34

GBP/JPY 2022/09/09

USD/CAD 2022/09/09

EUR/AUD 2022/09/09

USD/JPY 2022/09/09

    • دسته بندی: تحلیل تکنیکال روزانه