تحلیل رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری 27 تا 31 شهریور – 18 تا 23 سپتامبر

تحلیل رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری 27 تا 31 شهریور – 18 تا 23 سپتامبر

Monetary Policy Meeting Minutes, AUD

صورتجلسه سیاستهای پولی بانک (استرالیا)

2:30 am

این گزارش ابزار اصلی است که بانک مرکزی استرالیا از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند. این گزارش شامل تصمیم آنها در مورد خرید دارایی و اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر تصمیم آن ها میباشد. مهمتر از همه، این گزارش در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه تصمیمات آینده ارائه میدهد.

CPI m/m, CAD

شاخص قیمت مصرف کننده (کانادا)

1:30 pm

این شاخص، نشانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان می باشد.
قیمت های مصرف کننده بخش عمده ای از تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزیابی”ارز” بسیار مهم است، چون با افزایش قیمتها، بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش می دهد.

Median CPI y/y, CAD

شاخص متوسط قیمت مصرف کننده (کانادا)

1:30 pm

این شاخص، نشانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان می باشد.
قیمت های مصرف کننده بخش عمده ای از تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزیابی”ارز” بسیار مهم است، چون با افزایش قیمتها، بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش می دهد.

Trimmed CPI y/y, CAD

شاخص متوسط قیمت مصرف کننده (کانادا)

1:30 pm

این شاخص، نشانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان می باشد.
قیمت های مصرف کننده بخش عمده ای از تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزیابی”ارز” بسیار مهم است، چون با افزایش قیمتها، بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش می دهد.

1y Loan Prime Rate،CNY

نرخ اولیه وام 1 ساله, چین

2:15 am

 

5y Loan Prime Rate،CNY

نرخ اولیه وام 5 ساله,چین

2:15 am

 

CPI y/y, GBP

شاخص قیمت مصرف کننده (انگلیس)

7:00 am

این شاخص، نشانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان می باشد.
قیمت های مصرف کننده بخش عمده ای از تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزیابی”ارز” بسیار مهم است، چون با افزایش قیمتها، بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش می دهد.

Federal Funds Rate, USD

نرخ بهره بانک فدرال آمریکا

7:00 pm

نرخ بهره هدف گذاری شده توسط بانک فدارال آمریکا است که در آن بانک های تجاری ذخایر اضافی خود را یک شبه به یکدیگر وام می دهند.
نرخ بهره کوتاه مدت مهمترین عامل، در ارزیابی ارز می باشد و معامله گران بیشتر شاخص های دیگر را فقط برای پیش بینی چگونگی تغییر نرخ در آینده بررسی میکنند.

FOMC Press Conference, USD

کنفرانس خبری کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا

7:00 pm

این کنفرانس مطبوعاتی حدود یک ساعت طول می کشد و دارای 2 قسمت است : ابتدا بیانیه آماده شده خوانده می شود، سپس کنفرانس برای سوالات مطبوعات آزاد است.
سوالات اغلب منجر به پاسخ های بدون شرح می شوند که نوسانات سنگینی در بازار ایجاد می کنند.

FOMC Statement, USD

بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال (آمریکا)

7:00 pm

این ابزار اصلی است که FOMC از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند. این بیانیه شامل نتیجه رأی کمیته در مورد نرخ بهره، سایر اقدامات سیاستی همراه با اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر آرا، میباشد.
مهمتر از همه، این بیانیه در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه آرای آینده ارائه میدهد.

FOMC Press Conference, USD

کنفرانس خبری کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا

7:30 pm

این کنفرانس مطبوعاتی حدود یک ساعت طول می کشد و دارای 2 قسمت است : ابتدا بیانیه آماده شده خوانده می شود، سپس کنفرانس برای سوالات مطبوعات آزاد است.
سوالات اغلب منجر به پاسخ های بدون شرح می شوند که نوسانات سنگینی در بازار ایجاد می کنند.

GDP q/q, NZD

تولید ناخالص داخلی (نیوزیلند)

11:45 pm

تولید ناخالص داخلی، وسیع ترین معیار فعالیت اقتصادی و شاخص اصلی سلامت اقتصاد است.

SNB Monetary Policy Assessment, CHF

گزارش سیاستهای پولی بانک سوئیس

8:30 am

این گزارش ابزار اصلی است که بانک مرکزی سوئیس از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند.
این گزارش شامل تصمیم آنها در مورد خرید دارایی، و اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر تصمیم آن ها میباشد. مهمتر از همه، این گزارش در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه تصمیمات آینده ارائه میدهد.

SNB Policy Rate, CHF

تعیین نرخ بهره بانک سوئیس

8:30 am

نرخ بهره کوتاه مدت، مهمترین عامل در ارزیابی ارز است که اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی سوئیس در مورد تعیین نرخ به توافق میرسند.

SNB press Conference, CHF

کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی سوئیس

آزمایشی

این کنفرانس مطبوعاتی حدود یک ساعت طول می کشد و دارای 2 قسمت است : ابتدا بیانیه آماده شده خوانده می شود، سپس کنفرانس برای سوالات مطبوعات آزاد است.
سوالات اغلب منجر به پاسخ های بدون شرح می شوند که نوسانات سنگینی در بازار ایجاد می کنند.

Monetary Policy Summary, GBP

گزارش سیاستهای مالی بانک مرکزی انگلیس

12:00 pm

این گزارش ابزار اصلی است که بانک مرکزی انگلیس از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند. این گزارش شامل تصمیم آنها در مورد خرید دارایی،و اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر تصمیم آن ها میباشد. مهمتر از همه، این گزارش در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه تصمیمات آینده ارائه میدهد.

MPC Official Bank Rate Votes, GBP

رأی گیری کمیته سیاستگذاری پولی جهت تثبیت نرخ بهره (انگلیس)

12:00 pm

صورتجلسه در آخر جلسه MPC، حاوی رای و نظر هر یک از اعضای MPC در مورد نرخ بهره می باشد.
تجزیه آرا در مورد اینکه اعضا در حال تغییر موضع خود در مورد نرخ بهره هستند و چقدر کمیته نسبت به تصویب تغییر نرخ در آینده نزدیک است، پیش بینی هایی را ارائه می دهد که می تواند بر ایجاد نوسانات بازار موثر باشد.

Official Bank Rate, GBP

نرخ بهره رسمی بانک انگلیس

12:00 pm

نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس جهت استقراض شبانه به موسسات مالی میباشد.
نرخ بهره کوتاه مدت مهمترین عامل در ارزیابی ارز است ، معامله گران بیشتر شاخص های دیگر را فقط برای پیش بینی چگونگی تغییر نرخ در آینده بررسی می کنند.

Unemployment Claims, USD

مدعیان بیکاری (آمریکا)

1:30 pm

این گزارش نشان دهنده تعداد افرادی است که در طی هفته گذشته برای اولین بار درخواست بیمه بیکاری را داشته اند.

Monetary Policy Statement, JPY

گزارش سیاستهای مالی بانک (ژاپن)

آزمایشی

این گزارش ابزار اصلی است که بانک مرکزی ژاپن از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند. این
گزارش شامل تصمیم آنها در مورد خرید دارایی، و اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر تصمیم آن ها میباشد. مهمتر از همه، این گزارش در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه تصمیمات آینده ارائه میدهد.

Retail Sales m/m, GBP

شاخص خرده فروشی (انگلیس)

7:00 am

این شاخص نشانگر تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی می باشد.
یک شاخص قوی برای سلامت اقتصادی میباشد، که می تواند برای ارزیابی اینکه اقتصاد در حال رکود و یا در حال گسترش است، مورد استفاده قرار گیرد.

BOJ Press Conference, JPY

کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی (ژاپن)

آزمایشی

در نتیجه طرح سوالات مطبوعات و پاسخ گویی بانک مرکزی کانادا در این کنفرانس، جدیدترین نرخ بهره، تصمیمات سیاسی، چشم انداز کلی اقتصادی، تورم و از همه مهم تر سرنخ هایی درباره سیاست های پولی آینده مشخص می گردد.

French Flash Manufacturing PMI, EUR

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید در صنعت تولید فرانسه

8:15 am

شاخص PMI، شاخص سلامت اقتصادی کشور است، مشاغل به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند و مدیران خرید مشاغل در صنعت تولید، جدیدترین و مرتبط ترین دیدگاه را در رابطه با اقتصاد کشور دارند.

French Flash Services PMI, EUR

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید در صنعت خدمات فرانسه

8:15 am

شاخص PMI، شاخص سلامت اقتصادی کشور است، مشاغل به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند و مدیران خرید مشاغل در صنعت خدمات، جدیدترین و مرتبط ترین دیدگاه را در رابطه با اقتصاد کشور دارند.

German Flash Manufacturing PMI, EUR

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید در صنعت تولید آلمان

8:30 am

شاخص PMI، شاخص سلامت اقتصادی کشور است، مشاغل به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند و مدیران خرید مشاغل در صنعت تولید، جدیدترین و مرتبط ترین دیدگاه را در رابطه با اقتصاد کشور دارند.

German Flash Services PMI, EUR

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید در صنعت خدمات آلمان

8:30 am

شاخص PMI، شاخص سلامت اقتصادی کشور است، مشاغل به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند و مدیران خرید مشاغل در صنعت خدمات، جدیدترین و مرتبط ترین دیدگاه را در رابطه با اقتصاد کشور دارند.

Flash Manufacturing PMI, GBP

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید در صنعت تولید (انگلیس)

9:30 am

شاخص PMI، شاخص سلامت اقتصادی کشور است، مشاغل به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند و مدیران خرید مشاغل در صنعت تولید، جدیدترین و مرتبط ترین دیدگاه را در رابطه با اقتصاد کشور دارند.

Flash Services PMI, GBP

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید در صنعت خدمات (انگلیس)

9:30 am

شاخص PMI، شاخص سلامت اقتصادی کشور است،مشاغل به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند و مدیران خرید مشاغل در صنعت خدمات، جدیدترین و مرتبط ترین دیدگاه را در رابطه با اقتصاد کشور دارند.

Flash Manufacturing PMI, USD

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید در صنعت تولید آمریکا

2:45 pm

 شاخص PMI، شاخص سلامت اقتصادی کشور است، مشاغل به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند و مدیران خرید مشاغل در صنعت تولید، جدیدترین و مرتبط ترین دیدگاه را در رابطه با اقتصاد کشور دارند.

Flash Services PMI, USD

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید در صنعت خدمات آمریکا

2:45 pm

شاخص PMI، شاخص سلامت اقتصادی کشور است، مشاغل به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند و مدیران خرید مشاغل در صنعت خدمات، جدیدترین و مرتبط ترین دیدگاه را در رابطه با اقتصاد کشور دارند.

    • دسته بندی: تحلیل فاندامنتال هفتگی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *