تحلیل رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری 28 شهریور تا 1 مهر – 19 تا 23 سپتامبر

تحلیل رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری 28 شهریور تا 1 مهر – 19 تا 23 سپتامبر

RBNZ Gov Orr Speaks, NZD

سخنرانی اور رئیس بانک مرکزی نیوزیلند

7:30 am

آدرین اور به عنوان رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، می تواند بیش از هر شخص دیگری بر ارزش ارز کشور تأثیرگذار باشد.

Monetary Policy Meeting Minutes, AUD

صورتجلسه سیاستهای پولی بانک (استرالیا)

6:00 am

این گزارش ابزار اصلی است که بانک مرکزی استرالیا از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند. این گزارش شامل تصمیم آنها در مورد خرید دارایی و اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر تصمیم آن ها میباشد. مهمتر از همه، این گزارش در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه تصمیمات آینده ارائه میدهد.

CPI m/m, CAD

شاخص قیمت مصرف کننده (کانادا)

5:00 pm

اینشاخص، نشانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان می باشد.
قیمت های مصرف کننده بخش عمده ای از تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزیابی”ارز” بسیار مهم است، چون با افزایش قیمتها، بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش می دهد.

FOMC Economic Projections, USD

پیش بینی های اقتصادی کمیته بازار آزاد فدرال (آمریکا)

10:30 pm

این گزارش شامل پیش بینی کمیته برای تورم و رشد اقتصادی طی دو سال آینده و مهمتر از همه، تجزیه و تحلیل پیش بینی های نرخ بهره میباشد.
این پیش بینی ابزار اصلی است که بانک فدرال برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران از آن استفاده می کند.

FOMC Statement, USD

بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال (آمریکا)

10:30 pm

این ابزار اصلی است که FOMC از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند. این بیانیه شامل نتیجه رأی کمیته در مورد نرخ بهره، سایر اقدامات سیاستی همراه با اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر آرا، میباشد.
مهمتر از همه، این بیانیه در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه آرای آینده ارائه میدهد.

Federal Funds Rate, USD

نرخ بهره بانک فدرال آمریکا

10:30 pm

نرخ بهره هدف گذاری شده توسط بانک فدارال آمریکا است که در آن بانک های تجاری ذخایر اضافی خود را یک شبه به یکدیگر وام می دهند.
نرخ بهره کوتاه مدت مهمترین عامل، در ارزیابی ارز می باشد و معامله گران بیشتر شاخص های دیگر را فقط برای پیش بینی چگونگی تغییر نرخ در آینده بررسی میکنند.

FOMC Press Conference, USD

کنفرانس خبری کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا

11:00 pm

این کنفرانس مطبوعاتی حدود یک ساعت طول می کشد و دارای 2 قسمت است : ابتدا بیانیه آماده شده خوانده می شود، سپس کنفرانس برای سوالات مطبوعات آزاد است.
سوالات اغلب منجر به پاسخ های بدون شرح می شوند که نوسانات سنگینی در بازار ایجاد می کنند.

Monetary Policy Statement, JPY

گزارش سیاستهای مالی بانک (ژاپن)

 

این گزارش ابزار اصلی است که بانک مرکزی ژاپن از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند. این
گزارش شامل تصمیم آنها در مورد خرید دارایی، و اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر تصمیم آن ها میباشد. مهمتر از همه، این گزارش در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه تصمیمات آینده ارائه میدهد.

BOJ Press Conference, JPY

کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی (ژاپن)

 

در نتیجه طرح سوالات مطبوعات و پاسخ گویی بانک مرکزی کانادا در این کنفرانس، جدیدترین نرخ بهره، تصمیمات سیاسی، چشم انداز کلی اقتصادی، تورم و از همه مهم تر سرنخ هایی درباره سیاست های پولی آینده مشخص می گردد.

SNB Monetary Policy Assessment, CHF

گزارش سیاستهای پولی بانک سوئیس

11:00 am

این گزارش ابزار اصلی است که بانک مرکزی سوئیس از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند.
این گزارش شامل تصمیم آنها در مورد خرید دارایی، و اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر تصمیم آن ها میباشد. مهمتر از همه، این گزارش در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه تصمیمات آینده ارائه میدهد.

SNB Policy Rate, CHF

تعیین نرخ بهره بانک سوئیس

11:00 am

نرخ بهره کوتاه مدت، مهمترین عامل در ارزیابی ارز است که اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی سوئیس در مورد تعیین نرخ به توافق میرسند.

SNB press Conference, CHF

کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی سوئیس

11:30 am

این کنفرانس مطبوعاتی حدود یک ساعت طول می کشد و دارای 2 قسمت است : ابتدا بیانیه آماده شده خوانده می شود، سپس کنفرانس برای سوالات مطبوعات آزاد است.
سوالات اغلب منجر به پاسخ های بدون شرح می شوند که نوسانات سنگینی در بازار ایجاد می کنند.

MPC Official Bank Rate Votes, GBP

گزارش سیاستهای مالی بانک مرکزی انگلیس

2:30 pm

این گزارش ابزار اصلی است که بانک مرکزی انگلیس از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند. این گزارش شامل تصمیم آنها در مورد خرید دارایی،و اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر تصمیم آن ها میباشد. مهمتر از همه، این گزارش در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه تصمیمات آینده ارائه میدهد.

Monetary Policy Summary, GBP

گزارش سیاستهای مالی بانک مرکزی انگلیس

2:30 pm

این گزارش ابزار اصلی است که بانک مرکزی انگلیس از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند. این گزارش شامل تصمیم آنها در مورد خرید دارایی،و اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر تصمیم آن ها میباشد. مهمتر از همه، این گزارش در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه تصمیمات آینده ارائه میدهد.

Official Bank Rate, GBP

نرخ بهره رسمی بانک انگلیس

2:30 pm

نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس جهت استقراض شبانه به موسسات مالی میباشد.
نرخ بهره کوتاه مدت مهمترین عامل در ارزیابی ارز است ، معامله گران بیشتر شاخص های دیگر را فقط برای پیش بینی چگونگی تغییر نرخ در آینده بررسی می کنند.

French Flash Services PMI, EUR

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید در صنعت خدمات (اروپا)

10:45 am

شاخص PMI، شاخص سلامت اقتصادی کشور است،مشاغل به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند و مدیران خرید مشاغل در صنعت خدمات، جدیدترین و مرتبط ترین دیدگاه را در رابطه با اقتصاد کشور دارند.

German Flash Manufacturing PMI, EUR

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید در صنعت تولید آلمان

11:00 am

شاخص PMI، شاخص سلامت اقتصادی کشور است، مشاغل به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند و مدیران خرید مشاغل در صنعت تولید، جدیدترین و مرتبط ترین دیدگاه را در رابطه با اقتصاد کشور دارند.

Flash Manufacturing PMI, GBP

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید در صنعت تولید (انگلیس)

12:00 pm

شاخص PMI، شاخص سلامت اقتصادی کشور است، مشاغل به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند و مدیران خرید مشاغل در صنعت تولید، جدیدترین و مرتبط ترین دیدگاه را در رابطه با اقتصاد کشور دارند.

Flash Services PMI, GBP

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید در صنعت خدمات (انگلیس)

12:00 pm

شاخص PMI، شاخص سلامت اقتصادی کشور است،مشاغل به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند و مدیران خرید مشاغل در صنعت خدمات، جدیدترین و مرتبط ترین دیدگاه را در رابطه با اقتصاد کشور دارند.

Fed Chair Powell Speaks, USD

سخنرانی “پاول” رئیس فدرال آمریکا

9:30 pm

پاول به عنوان رئیس بانک مرکزی، که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، می تواند بیش از هر شخص دیگری بر ارزش ارز کشور تأثیرگذار باشد

    • دسته بندی: تحلیل فاندامنتال هفتگی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.