تحلیل رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری 23 تا 27 خرداد 13 تا 17 ژوئن

تحلیل رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری 23 تا 27 خرداد 13 تا 17 ژوئن

PPI m/m, USD

شاخص قیمت تولید کننده (آمریکا)

pm 50:00

این شاخص، نشانگر تغییر در قیمت کالاهای نهایی و خدمات فروخته شده توسط تولید کنندگان می باشد.
این شاخص، شاخص تورم مصرف کننده است. وقتی تولید کنندگان هزینه بیشتری برای کالاها و خدمات دریافت می کنند، این هزینه های بیشتر معمولا به مصرف کننده ها نیز منتقل می شود.

Core PPI m/m, USD

شاخص قیمت تولید کننده اصلی (آمریکا)

pm 5:00

این شاخص، نشانگر تغییر در قیمت کالاهای نهایی و خدمات فروخته شده توسط تولید کنندگان به استثنا غذا و انرژی می باشد.
این شاخص، شاخص تورم مصرف کننده است. وقتی تولید کنندگان هزینه بیشتری برای کالاها و خدمات دریافت می کنند، این هزینه های بیشتر معمولا به مصرف کننده ها نیز منتقل می شود.

Retail Sales m/m, USD

شاخص خرده فروشی (آمریکا)

pm 5:00

ین شاخص نشانگر تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی می باشد.
یک شاخص قوی برای سلامت اقتصادی میباشد، که می تواند برای ارزیابی اینکه اقتصاد در حال رکود و یا در حال گسترش است، مورد استفاده قرار گیرد.

FOMC Economic Projections, USD

پیش بینی های اقتصادی کمیته بازار آزاد فدرال (آمریکا)

pm 10:30

ین گزارش شامل پیش بینی کمیته برای تورم و رشد اقتصادی طی دو سال آینده و مهمتر از همه، تجزیه و تحلیل پیش بینی های نرخ بهره میباشد.
این پیش بینی ابزار اصلی است که بانک فدرال برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران از آن استفاده می کند.

ّFOMC Statement, USD

بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال (آمریکا)

pm 10:30

این ابزار اصلی است که FOMC از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند. این بیانیه شامل نتیجه رأی کمیته در مورد نرخ بهره، سایر اقدامات سیاستی همراه با اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر آرا، میباشد.
مهمتر از همه، این بیانیه در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه آرای آینده ارائه میدهد.

Federal Funds Rate, USD

نرخ بهره بانک فدرال آمریکا

pm 10:30

نرخ بهره هدف گذاری شده توسط بانک فدارال آمریکا است که در آن بانک های تجاری ذخایر اضافی خود را یک شبه به یکدیگر وام می دهند.
نرخ بهره کوتاه مدت مهمترین عامل، در ارزیابی ارز می باشد و معامله گران بیشتر شاخص های دیگر را فقط برای پیش بینی چگونگی تغییر نرخ در آینده بررسی میکنند.

FOMC Press Conference, USD

کنفرانس خبری کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا

pm 11:00

این کنفرانس مطبوعاتی حدود یک ساعت طول می کشد و دارای 2 قسمت است : ابتدا بیانیه آماده شده خوانده می شود، سپس کنفرانس برای سوالات مطبوعات آزاد است.
سوالات اغلب منجر به پاسخ های بدون شرح می شوند که نوسانات سنگینی در بازار ایجاد می کنند.

Employment Change, AUD

تغییر در میزان استخدام (استرالیا)

am 6:00

این شاخص تغییر در تعداد افراد شاغل در ماه گذشته را نشان می دهد. ایجاد شغل پیامدهای مثبتی در هزینه های مصرف کننده دارد که رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

Unemployment Rate, AUD

مدعیان بیکاری (استرالیا)

am 60:00

این گزارش نشان دهنده تعداد افرادی است که در طی هفته گذشته برای اولین بار درخواست بیمه بیکاری را داشته اند.

SNB Monetary Policy Assessment, CHF

گزارش سیاستهای پولی بانک سوئیس

pm 12:00

این گزارش ابزار اصلی است که بانک مرکزی سوئیس از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند.
این گزارش شامل تصمیم آنها در مورد خرید دارایی، و اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر تصمیم آن ها میباشد. مهمتر از همه، این گزارش در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه تصمیمات آینده ارائه میدهد.

SNB Policy Rate, CHF

تعیین نرخ بهره بانک سوئیس

pm 12:00

نرخ بهره کوتاه مدت، مهمترین عامل در ارزیابی ارز است که اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی سوئیس در مورد تعیین نرخ به توافق میرسند.

SNB press Conference, CHF

کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی سوئیس

pm 1:00

این کنفرانس مطبوعاتی حدود یک ساعت طول می کشد و دارای 2 قسمت است : ابتدا بیانیه آماده شده خوانده می شود، سپس کنفرانس برای سوالات مطبوعات آزاد است.
سوالات اغلب منجر به پاسخ های بدون شرح می شوند که نوسانات سنگینی در بازار ایجاد می کنند.

MPC Official Bank Rate Votes, GBP

گزارش سیاستهای مالی بانک مرکزی انگلیس

pm 3:30

این گزارش ابزار اصلی است که بانک مرکزی انگلیس از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند. این گزارش شامل تصمیم آنها در مورد خرید دارایی،و اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر تصمیم آن ها میباشد. مهمتر از همه، این گزارش در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه تصمیمات آینده ارائه میدهد.

Monetary Policy Summary, GBP

گزارش سیاستهای مالی بانک مرکزی انگلیس

pm 3:30

این گزارش ابزار اصلی است که بانک مرکزی انگلیس از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی استفاده می کند. این گزارش شامل تصمیم آنها در مورد خرید دارایی،و اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی موثر بر تصمیم آن ها میباشد. مهمتر از همه، این گزارش در مورد چشم اندازهای اقتصادی بحث می کند و سرنخی از نتیجه تصمیمات آینده ارائه میدهد.

Official Bank Rate, GBP

نرخ بهره رسمی بانک انگلیس

 

    • دسته بندی: تحلیل فاندامنتال هفتگی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.