تحلیل تکنیکال روزانه 2023/08/15

GOLD 2023/08/15 11:16:08

در چارت طلا مشاهده میکنید که امروز در حمایت مهمی قرار گرفته است در قیمت ۱۸۹۳.۹۰هم حمایت هفتگی را داریم که با توجه به فشار فروش و عوامل روانی شاید امروز یا در طی این هفته این قیمت توسط طلا لمس شود.و از طرفی نقطه حمایتی که در حال حاضر طلا بر روی ان قرار دارد (۱۹۰۳.۹۲) هم شاید فعلا از ادامه روند ریزشی طلا جلوگیری کند .همانطور که قبلا هم گفتم طلا وابستگی شدیدی به اخبار مختلف تجاری و سیاسی در همه دنیا دارد و البته بیشترین وابستگی ان بر روی دلار میباشدو از طرفی هم هر تغییری در خصوص وضعیت دلار تاثیر مستقیم و معکوس با قیمت دلار خواهد داشت.

GBP/USD 2023/01/30

USD/CAD 2023/01/03

EUR/AUD 2023/01/03

USD/JPY 2023/01/03

    • دسته بندی: تحلیل تکنیکال روزانه