تحلیل تکنیکال روزانه 2023/03/06

GOLD 2023/03/06 17:50:00

امروز با شروع روز کاری در معاملات جهانی شاهد ارامش بازار هستیم و از طلا حرکت قابل توجهی هنوز ندیدیم همانگونه که در چارت مشاهده میکنید دو منطقه قیمتی 1848 و 1858.66 بترتیب حمایت و مقاوت هستند که و همچنین طلا در کانال صعودی میباشد و برای فروش تا قیمت 1848 شکسته نشود نباید ریسک کرد و همچنین احتمال میدهیم که در صورت روند صعودی از ناحیه 1858.661 عکس العمل ریزشی را ببینیم و البته در صورت هجوم خریداران و شکست صعودی 1858.661 باید بدنبال معامله خرید باشیم

GBP/USD 2023/01/30

USD/CAD 2023/01/03

EUR/AUD 2023/01/03

USD/JPY 2023/01/03

    • دسته بندی: تحلیل تکنیکال روزانه