تحلیل تکنیکال روزانه 2023/03/03

AUDCAD 2023/03/03 16:43:00

محدوده مشخص شده در این جفت ارز شاید برای ورود به معامله خرید مناسب باشد و در صورتیکه قیمت به ناحیه فوق برگشت حتما باید قبل از ورود بدنبال تثبیت باشیم و سپس ورود به خرید را انجام خواهیم داد

GBP/USD 2023/01/30

USD/CAD 2023/01/03

EUR/AUD 2023/01/03

USD/JPY 2023/01/03

    • دسته بندی: تحلیل تکنیکال روزانه