تحلیل تکنیکال روزانه 2023/01/30

CADJPY 2023/01/30 13:20:50

ناحیه 97.867 و 98.00 رو مشخص کردیم که برای ورود به فروش محدوده مناسبی میباشد
مسولیت خرید و فروش با خود شما هست و چارت صرفا ایده معاملاتی میباشد

GBP/USD 2023/01/30

USD/CAD 2023/01/03

EUR/AUD 2023/01/03

USD/JPY 2023/01/03

    • دسته بندی: تحلیل تکنیکال روزانه