تقویم اقتصادی (Economic Calendar)

  • Week
  • Yesterday
  • Today
  • Tomorrow
Country/
currency
Date Time News title Impact Previous Forecast Real
text/متن متن ساعت text
متن
کمtext/متن متن ساعت text
متن
کم


text/متن متن ساعت text
متن
کم
text/متن
متن
ساعت text
متن
کمtext/متن متن ساعت text
متن
کم


text/متنمتن ساعت text
متن
کم

text/متن متن ساعت text
متن
کم

text/متن متنساعت text
متن
کم

text/متن متن ساعت text
متن
کم
text/متن متن ساعت text
متن
کم

text/متن متن ساعت text
متن
کم

text/متن
متن
ساعت text
متن
کم

text/متن متن ساعت text
متن
کم

text/متن
متن ساعت text
متن
کم
text/متنمتنساعتtext
متن
کم
text/متنمتن ساعت text
متن
کم
text/متن متن ساعت text
متن
کم
text/متنمتن ساعت text
متن
کم
text/متنمتن ساعت text
متن
کم
text/متنمتن ساعت text
متن
کم
text/متنمتن ساعت text
متن
کم
text/متن
متن ساعت text
متن
کم
text/متن
متن
ساعت text
متن
کم
text/متنمتن ساعت text
متن
کم
text/متنمتن ساعت text
متن
کم
text/متنمتن ساعت text
متن
کم
text/متنمتن ساعت text
متن
کم
text/متنمتن ساعت text
متن
کم
text/متنمتن ساعت text
متن
کم
Sunday
24 October

Country/
currency
Date Time News title Impact Previous Forecast Real
EUR/آلمان Monday
25 October
11:30amGerman ifo Business Climate
فضای کسب و کار آلمان
متوسط98.8
98.2
97.7
EUR/آلمان Monday
25 October
1:30pmGerman Buba Monthly Report
گزارش ماهانه بانک بوبا آلمان
کم


EUR/بلژیک Monday
25 October
4:30pmBelgian NBB Business Climate
فضای کسب و کار بلژیک
کم4
2.3
4.0
GBP/انگلستان
Monday
25 October
4:30pmMPC Member Tenreyro Speaks
سخنرانی عضو کمیته

سیاست گذاری پولی
کمCountry/
currency
Date Time News title Impact Previous Forecast Real
JPY/ژاپنTuesday
October 26
3:20am SPPI y/y
شاخص قیمت تولید کننده خدمات
کم1%
1.1%


0.9%
JPY/ژاپن Tuesday
October 26
8:30am BOJ Core CPI y/y
شاخص خالص قیمت مصرف کننده
کم 0.3%
0.3%

0.6%
GBP/انگلستان Tuesday
October 26
1:30pm CBI Realized Sales
فروش کنفدراسیون صنایع بریتانیا
کم 11 14

30
USD/آمریکا
Tuesday
October 26
4:30pm HPI m/m
شاخص قیمت مسکن
کم 1.4% 1.5%
1.0%
USD/آمریکا Tuesday
October 26
4:30pmS&P/CS Composite-20 HPI y/y
شاخص قیمت مسکن استاندارد و یک نفره
کم19.9%20.1% 19.7%
USD/آمریکا Tuesday
October 26
5:30pmCB Consumer Confidence
اطمینان مصرف کننده
متوسط109.3 108.4
113.8
USD/آمریکا Tuesday
October 26
5:30pmRichmond Manufacturing Index
شاخص تولید
متوسط -3 4 12
USD/آمریکا Tuesday
October 26
5:30pmNew Home Sales
فروش مسکن نوساز
کم 740K 760K 800K
Country/
currency
Date Time News title Impact Previous Forecast Real
NZD/نیوزلند Wednesday
October 27
1:15amTrade Balance
تراز تجاری
کم -2144M
-762M


GBP/انگلستانWednesday
October 27
2:31am BRC Shop Price Index y/y
شاخص قیمت خرده فروشی
کم
-0.5%


NZD/نیوزلندWednesday
October 27
3:30am ANZ Business Confidence
اعتماد مصرف کننده
کم
-8.6
AUD/استرالیاWednesday
October 27
4:00am CPI q/q
شاخص قیمت مصرف کننده
زیاد
0.8%

0.8%


AUD/استرالیا Wednesday
October 27
4:00am Trimmed Mean CPI q/q
Trimmedشاخص قیمت مصرف کننده
زیاد
0.5%

0.5%

EUR/آلمان Wednesday
October 27
9:30am German GfK Consumer Climate
فضای کسب و کار آلمان
کم
0.3

-0.4
EUR/آلمان Wednesday
October 27
9:30am German Import Prices m/m
قیمت واردات آلمان
کم
1.4%

1.5%
CHF/سوییس Wednesday
October 27
11:30am Credit Suisse Economic Expectations
انتظارات اقتصادی
کم
25.7

EUR/اتحادیه اروپا Wednesday
October 27
11:30am M3 Money Supply y/y
عرضه پول
کم7.9% 7.5%
EUR/اتحادیه اروپا Wednesday
October 27
11:30am Private Loans y/y
وامهای شخصی
کم 4.2%

4.4%
USD/آمریکا Wednesday
October 27
4:00pm Core Durable Goods Orders m/m
خالص سفارش کالاهای بادوام
متوسط0.3%
0.4%
USD/آمریکا
Wednesday
October 27
4:00pm Durable Goods Orders m/m
سفارش کالاهای بادوام
متوسط 1.8%
-1.1%
USD/آمریکا Wednesday
October 27
4:00pm Goods Trade Balance
تراز تجاری کالا
کم
-87.6B

-88.2B
USD/آمریکا
Wednesday
October 27
4:00pm Prelim Wholesale Inventories m/m
برآورد اولیه موجودی عمده فروشیها
کم 1.2% 1%
CAD/کانادا Wednesday
October 27
5:30pmBOC Monetary Policy Report
گزارش سیاست پولی بانک کانادا
زیاد
CAD/کانادا Wednesday
October 27
5:30pm BOC Rate Statement
نرخ بهره بانک کانادا
زیاد
CAD/کانادا Wednesday
October 27
5:30pm Overnight Rate
نرخ بهره شبانه
متوسط 0.25% 0.25%
USD/آمریکا Wednesday
October 27
6:00pm Crude Oil Inventories
موجودی نفت خام
متوسط -0.4M
CAD/کانادا Wednesday
October 27
6:30pm BOC Press Conference
کنفرانس مطبوعاتی بانک کانادا
زیاد
Country/
currency
Date Time News title Impact Previous Forecast Real
AUD/استرالیا Thursday
October 28
3:10am RBA Deputy Gov Debelle Speaks
سخنرانی معاون بانک رزرو استرالیا
کمJPY/ژاپن Thursday
October 28
3:20am Retail Sales y/y
خرده فروشی
کم
-3.2%

-2.2%

AUD/استرالیا Thursday
October 28
4:00am Import Prices q/q
قیمت واردات استرالیا
کم 1.9%
3.6%JPY/ژاپن
Thursday
October 28
متغیر BOJ Outlook Report
گزارش چشم انداز ژاپن
زیادJPY/ژاپن Thursday
October 28
متغیر Monetary Policy Statement
بیانیه سیاست پولی
متوسط


JPY/ژاپن Thursday
October 28
متغیر BOJ Policy Rate
نرخ سیاست پولی بانک ژاپن
کم
-0.1%

-0.1%
EUR/آلمان Thursday
October 28
تمام روز German Prelim CPI m/m
برآورد اولیه قیمت مصرف کننده آلمان
کم
0%
0.4%
JPY/ژاپن Thursday
October 28
متغیر BOJ Press Conference
کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن
متوسط

EUR/اسپانیا Thursday
October 28
10:30amSpanish Flash CPI y/y
برآورد اولیه قیمت مصرف کننده اسپانیا
کم 4% 4.4%
EUR/اسپانیا Thursday
October 28
10:30am Spanish Unemployment Rate
نرخ بیکاری اسپانیا
کم
15.3%

14.2%
EUR/آلمان Thursday
October 28
11:25am German Unemployment Change
نرخ بیکاری آلمان
کم
-30K

-20K
EUR/ایتالیا
Thursday
October 28
متغیر Italian 10-y Bond Auction
اوراق قرضه ده ساله ایتالیا
کم
0.86|1.7

EUR/اتحادیه اروپا Thursday
October 28
3:15pm Monetary Policy Statement
بیانیه سیاست پولی
زیاد

EUR/اتحادیه اروپا
Thursday
October 28
3:15pm Main Refinancing Rate
نرخ بهره اصلی سپرده گذاری مجدد
متوسط 0% 0%
EUR/اتحادیه اروپا Thursday
October 28
4:00pmECB Press Conference
کنفرانس مطبوعاتی اتحادیه اروپا
زیاد
USD/آمریکا Thursday
October 28
4:00pm Advance GDP q/q
نسخه اولیه تولید ناخالص داخلی
زیاد6.7% 2.6%
USD/آمریکا Thursday
October 28
4:00pm Advance GDP Price Index q/q
شاخص قیمت نسخه اولیه تولید ناخالص داخلی
متوسط6.1% 5.3%
USD/آمریکا Thursday
October 28
4:00pm Unemployment Claims
مدعیان بیکاری
متوسط 290K 290K
USD/آمریکا Thursday
October 28
5:30pm Pending Home Sales m/m
فروش خانه های معلق/ در پروسه فروش
متوسط8.1% 0.8%
USD/آمریکا Thursday
October 28
6:00pm Natural Gas Storage
ذخایر گاز طبیعی
کم 92B
Country/
currency
Date Time News title Impact Previous Forecast Real
JPY/ژاپن Friday
October 29
3:00am Tokyo Core CPI y/y
شاخص خالص قیمت مصرف کننده
کم0.1% 0.3%


JPY/ژاپن Friday
October 29
3:00am Unemployment Rate
نرخ بیکاری
کم
2.8%

2.8%

JPY/ژاپن Friday
October 29
3:20am Prelim Industrial Production m/m
برآورد اولیه تولید صنعتی
کم-3.6%
-2.4%AUD/استرالیا
Friday
October 29
4:00am PPI q/q
شاخص قیمت تولید کننده
کم
0.7%
0.6%


AUD/استرالیا Friday
October 29
4:00am Private Sector Credit m/m
اعتبار بخش خصوصی
کم
0.6%

0.5%

AUD/استرالیا Friday
October 29
4:00am Retail Sales m/m
خرده فروشی
کم -1.7%

0.3%
JPY/ژاپن Friday
October 29
8:30am Consumer Confidence
اطمینان مصرف کننده
کم37.8
40.9
JPY/ژاپن Friday
October 29
8:30am Housing Starts y/y
ساخت و ساز جدید
کم
7.5%

8.2%
EUR/فرانسه Friday
October 29
9:00am French Consumer Spending m/m
مخارج مصرف کننده
کم 1% 0.5%
EUR/فرانسه Friday
October 29
9:00am French Flash GDP q/q
برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی
کم 1.1%

2.4%
EUR/آلمان Friday
October 29
29th-2nd German Retail Sales m/m
خرده فروشی
کم
1.1%

EUR/فرانسه
Friday
October 29
10:15am French Prelim CPI m/m
برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف کننده
کم
-0.2%

0.3%
CHF/سوییس Friday
October 29
10:30am KOF Economic Barometer
فشارسنج اقتصادی
کم110.6
108.6
CHF/اسپانیا
Friday
October 29
10:30am Spanish Flash GDP q/q
برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی
کم 1.1% 2.9%
EUR/آلمان Friday
October 29
11:30amGerman Prelim GDP q/q
برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی
متوسط 1.6% 2.3%
EUR/ایتالیا Friday
October 29
11:30am Italian Prelim GDP q/q
برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی
کم 2.7% 1.9%
GBP/انگلستان Friday
October 29
12:00pm M4 Money Supply m/m
عرضه پول
کم 0.5% 0.6%
GBP/انگلستان Friday
October 29
12:00pm Mortgage Approvals
تاییدیه های وام مسکن
کم 74K 72K
GBP/انگلستان Friday
October 29
12:00pm Net Lending to Individuals m/m
خالص وام به اشخاص
کم5.6B6.3B
EUR/اتحادیه اروپا Friday
October 29
12:30pm CPI Flash Estimate y/y
برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف کننده
کم3.4%3.7%
EUR/اتحادیه اروپا Friday
October 29
12:30pm Core CPI Flash Estimate y/y
برآورد اولیه خالص شاخص قیمت مصرف کننده
کم 1.9%1.9%
EUR/ایتالیا
Friday
October 29
12:30pm Italian Prelim CPI m/m
برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف کننده
کم -0.2% 0.4%
EUR/اتحادیه اروپا
Friday
October 29
12:30pm Prelim Flash GDP q/q
برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی
کم 2.2% 2.1%
CAD/کانادا Friday
October 29
4:00pm GDP m/m
تولید ناخالص داخلی
زیاد-0.1% 0.7%
CAD/کانادا Friday
October 29
4:00pm IPPI m/m
شاخص قیمت تولیدات صنعتی
کم-0.3%
CAD/کانادا Friday
October 29
4:00pm RMPI m/m
شاخص قیمت مواد خام
کم-2.4%
USD/آمریکا Friday
October 29
4:00pm Core PCE Price Index m/m
شاخص خالص قیمت مخارج
مصرف شخصی
زیاد0.3% 0.2%
USD/آمریکا Friday
October 29
4:00pm Employment Cost Index q/q
شاخص هزینه اشتغال
کم 0.7%0.8%
USD/آمریکا Friday
October 29
4:00pm Personal Income m/m
درآمد شخصی
کم 0.2%-0.1%
USD/آمریکا Friday
October 29
4:00pm Personal Spending m/m
مخارج شخصی
کم 0.8%0.5%
USD/آمریکا Friday
October 29
5:15pm Chicago PMI
شاخص مدیران خرید شیکاگو
متوسط64.763.2
USD/آمریکا Friday
October 29
5:30pm Revised UoM Consumer Sentiment
برآورد دوم احساس مصرف کننده
متوسط71.471.4
USD/آمریکا Friday
October 29
5:30pm Revised UoM Inflation Expectations
برآورد دوم انتظارات تورمی
کم 4.8%
USD/آمریکا Friday
October 29
متغیر Treasury Currency Report
گزارش ارز خزانه داری
زیاد
Country/
currency
Date Time News title Impact Previous Forecast Real
تمام ارزها/تمام کشورها Saturday
30 October
کل روزG20 Meetings
جلسات گروه بیست

متوسط


GBP/انگلستان Sunday
17 October

4:35pm
BOE Gov Bailey Speaks
سخنرانی رییس بانک مرکزی انگلستان
Impact
زیاد
Previous

Forecast

Real

تقویم اقتصادی
همه کشورها/همه ارزها Sunday
17 October

روز سوم
IMF Meetings
جلسات صندوق بین المللی پول
Impact
کم
Previous

Forecast

Real
Country/
currency
DateTimeNews titleImpactPreviousForecastRealFlag
NZD/نیوزلندMonday
18 October
1:15am CPI q/q
شاخص قیمت مصرف کننده

زیاد

1.3%

1.5%


2.2%
GBP/انگلستانMonday
18 October
2:31am Rightmove HPI m/m
شاخص قیمت مسکن

کم

0.3%1.8%
تقویم اقتصادی
CNY/چینMonday
18 October
5:30am GDP q/y
تولید ناخالص داخلی

زیاد

7.9%

5%


CNY/چینMonday
18 October
5:30am Retail Sales y/y
خرده فروشی

کم

2.5%

3.5%


4.4%
CNY/چینMonday
18 October
5:30am Fixed Asset Investment ytd/y
سرمایه گذاری دارایی های ثابت

کم

8.9%

7.9%


7.3%
CNY/چینMonday
18 October
5:30am Industrial Production y/y
تولیدات صنعتی

کم

5.3%

3.9%


3.1%
CNY/چینMonday
18 October
5:30amNBS Press Conference
کنفرانس مطبوعات اداره ملی آمار چین

کم


CNY/چینMonday
18 October
5:30amUnemployment Rate
نرخ بیکاری

کم

5.1%

5.1%


4.9%
USD/آمریکاMonday
18 October
1:00pm FOMC Member Quarles Speaks
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد

فدرال رزرو

کم


CAD/کاناداMonday
18 October
3:45pm Housing Starts
ساخت و ساز جدید

کم

260K

265K


251k
CAD/کاناداMonday
18 October
4:00pm Foreign Securities Purchases
خرید اوراق بهادار خارجی

کم

14.19B

18.20B26.30B
USD/آمریکاMonday
18 October
4:45pm Industrial Production m/m
تولیدات صنعتی

متوسط

0.4%

0.3%


1.3%-
USD/آمریکا Monday
18 October
4:45pm Capacity Utilization Rate
نرخ ظرفیت بهره برداری

کم

76.4%

76.6%

75.2%
USD/آمریکا Monday
18 October
5:30pm NAHB Housing Market Index
شاخص بازار مسکن NAHB

کم

76

75

80
CAD/کانادا
Monday
18 October
6:00pm BOC Business Outlook Survey
پیمایش چشم انداز اقتصادی

بانک ملی کانادا

متوسطGBP/انگلستان Monday
18 October
6:00pmMPC Member Cunliffe Speaks
سخنرانی عضو کمیته سیاست
گذاری پولی

کمتقویم اقتصادی
CAD/کانادا Monday
18 October
7:10pm Gov Council Member Lane Speaks
سخنرانی عضو هیات مدیره بانک
مرکزی کانادا

کمUSD/آمریکا Monday
18 October
18th-22th Federal Budget Balance
تراز بودجه فدرال

کم

-170.6B

-135.0B

USD/آمریکا Monday
18 October
11:30pm TIC Long-Term Purchases
خرید دارایی های بلند مدت
بین المللی

کم

2.0B

27.6B

Country/
currency
Date Time News title Impact Previous Forecast Real Flag
AUD/استرالیا Tuesday
19
October

4:00am Monetary Policy Meeting Minutes
گزارش جلسه سیاست گذاری پولی

زیاد
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
CHF/سوییس Tuesday
19
October

9:30amTrade Balance
تراز تجاری

کم

5.06B

6.23B

5.05B
GBP/انگلستان Tuesday
19
October

1:30pm MPC Member Mann Speaks
سخنرانی عضو کمیته سیاست

گذاری پولی

کم
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان Tuesday
19
October

3:35pm BOE Gov Bailey Speaks
سخنرانی رییس بانک مرکزی انگلستان

متوسط

تقویم اقتصادی
USD/آمریکا Tuesday
19
October

4:00pmBuilding Permits
مجوز ساخت

کم

1.72M

1.67M


1.59M
USD/آمریکا Tuesday
19
October

4:00pm Housing Starts
ساخت و ساز جدید

کم

1.62M

1.61M

1.56M
NZD/نیوزلند Tuesday
19
October

متغیر GDT Price Index
شاخص قیمت تجارت جهانی لبنیات

کم

0%


2.2%
USD/آمریکا Tuesday
19
October

6:30pm FOMC Member Daly Speaks
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد

فدرال رزرو

کم


Country/
currency
Date Time News title Impact Previous Forecast Real Flag
AUD/استرالیا Wednesday
20
October

3:00am MI Leading Index m/m
شاخص اقتصادی پیشرو ترکیبی

کم

-0.3%0.0%
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
JPY/ژاپنWednesday
20
October

3:20am Trade Balance
تراز تجاری

کم

-0.27T

-0.53T

0.62T-
EUR/آلمانWednesday
20
October

9:30am German PPI m/m
شاخص قیمت تولید کننده

کم

1.5%

1.1%


2.3%
GBP/انگلستانWednesday
20
October

9:30am CPI y/y
شاخص قیمت مصرف کننده

زیاد

3.2%

3.2%


3.1%
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستانWednesday
20
October

9:30am Core CPI y/y
شاخص خالص قیمت مصرف

کننده

کم

3.1%

3.1%


2.9%
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستانWednesday
20
October

9:30am PPI Input m/m
شاخص قیمت خرید تولید کننده

کم

0.4%

0.8%

0.4%
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستانWednesday
20
October

9:30am PPI Output m/m
شاخص قیمت فروش تولید کننده

کم

0.7%

0.9%

0.5%
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستانWednesday
20
October

9:30amRPI y/y
شاخص قیمت مصرف کننده خرد

کم

4.8%

4.7%

4.9%
تقویم اقتصادی
EUR/اتحادیه اروپاWednesday
20
October

11:30am Current Account
حساب جاری

کم

21.6B

24.3B

13.4B
GBP/انگلستانWednesday
20
October

12:00pm HPI y/y
شاخص قیمت مسکن

کم

8%

9.2%

10.6%
تقویم اقتصادی
EUR/اتحادیه اروپاWednesday
20
October

12:30pm Final CPI y/y
شاخص نهایی قیمت مصرف

کننده

کم

3.4%

3.4%

3.4%
EUR/اتحادیه اروپاWednesday
20
October

12:30pm Final Core CPI y/y
شاخص خالص نهایی قیمت

مصرف کننده

کم

1.9%

1.9%

1.9%
GBP/انگلستانWednesday
20
October

متغیر 10-y Bond Auction
اوراق قرضه ده ساله

کم

0.74|2.5


1.14/2.7
تقویم اقتصادی
EUR/آلمانWednesday
20
October

متغیر German 10-y Bond Auction
اوراق قرضه ده ساله آلمان

کم

-0.22|1.10.16/1.1
CAD/کانادا
Wednesday
20
October

4:00pm CPI m/m
شاخص قیمت مصرف کننده

کم

0.2%

0.1%

0.2%
CAD/کاناداWednesday
20
October

4:00pmCommon CPI y/y
شاخص قیمت مصرف کننده Common

کم

1.8%

1.9%

1.8%
CAD/کاناداWednesday
20
October

4:00pm Median CPI y/y
شاخص قیمت مصرف کننده
Median
زیاد
2.6%

2.6%

2.8%
CAD/کاناداWednesday
20
October

4:00pm Trimmed CPI y/y
شاخص قیمت مصرف کننده
Trimmed

متوسط

3.3%

3.3%

3.4%
CAD/کاناداWednesday
20
October

4:00pm Core CPI m/m
شاخص خالص قیمت مصرف
کننده
متوسط
0.2%
0.3%
USD/آمریکاWednesday
20
October

6:00pm Crude Oil Inventories
ذخایر نفت خام

متوسط

6.1M

0.4M-
USD/آمریکاWednesday
20
October

7:30pm FOMC Member Evans Speaks
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد
فدرال رزرو

کم

USD/آمریکاWednesday
20
October

9:30pm Beige Book
کتاب بژ

کم
Country/
currency
Date Time News title Impact Previous Forecast Real Flag
AUD/استرالیاThursday
October 21
4:00am NAB Quarterly Business Confidence
شاخص اطمینان اقتصادی فصلی

کم

171-
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
NZD/نیوزلند Thursday
October 21

5:30am Credit Card Spending y/y
هزینه کارت اعتباری سالانه

کم

-6.3%12.9%-
AUD/استرالیا Thursday
October 21

متغیر RBA Annual Report
گزارش سالانه بانک رزرو استرالیا

کم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
GBP/انگلستان Thursday
October 21

9:30am Public Sector Net Borrowing
استقراض خالص بخش دولتی

کم

19.8B

23.5B

21.0B
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان Thursday
October 21

1:30pm
1:30pm CBI Industrial Order Expectations
انتظارات سفارش صنعتی

کم

22

17


9
تقویم اقتصادی
CAD/کانادا Thursday
October 21

4:00pm ADP Non-Farm Employment Change
اشتغال غیر کشاورزی ADP

کم

39.4K


CAD/کانادا Thursday
October 21

4:00pm NHPI m/m
شاخص قیمت خانه های جدید

کم

0.7%

0.6%
0.4%
USD/آمریکا Thursday
October 21

4:00pmPhilly Fed Manufacturing Index
شاخص تولید فیلادلفیلا
متوسط
30.7

24.3
23.8
USD/آمریکا Thursday
October 21
4:00pm Unemployment Claims
مدعیان بیکاری
متوسط
293K

298K
290K
EUR/اتحادیه اروپا Thursday
October 21
5:30pm Consumer Confidence
اعتماد به نفس/اطمینان مصرف

کننده
متوسط
-4

-5
5-
USD/آمریکا Thursday
October 21
5:30pm CB Leading Index m/m
شاخص اقتصادی پیشرو ترکیبی

کم

0.9%

0.5%
0.2%
USD/آمریکا Thursday
October 21

5:30pm Existing Home Sales
فروش مسکن موجود

کم

5.88M

6.03M
6.29M
USD/آمریکا Thursday
October 21
6:00pm Natural Gas Storage
ذخایر گاز طبیعی

کم

81B

92B
AUD/استرالیا Thursday
October 21
10:30pm RBA Gov Lowe Speaks
سخنرانی رییس بانک رزرو استرالیا
زیاد

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
Country/
currency
Date Time News title Impact Previous Forecast Real Flag
AUD/استرالیا Friday
October 22

1:30am Flash Manufacturing PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران

خرید تولید

کم

56.857.3
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
AUD/استرالیا Friday
October 22

1:30am Flash Services PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران

خرید بخش خدمات

کم

45.5


25.0
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
GBP/انگلستان Friday
October 22

2:31am GfK Consumer Confidence
اطمینان مصرف کننده

کم

-13

-16

17-
تقویم اقتصادی
JPY/ژاپن Friday
October 22

3:00am National Core CPI y/y
شاخص خالص قیمت مصرف

کننده ملی

کم

0%

0.1%0.1%
JPY/ژاپن Friday
October 22

4:00am Flash Manufacturing PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران

خرید تولید

کم

51.5

51.6

53.0
GBP/انگلستان Friday
October 22

9:30am Retail Sales m/m
خرده فروشی
متوسط
-0.9%

0.7%

0.2%-
تقویم اقتصادی
EUR/فرانسه Friday
October 22

10:45am French Flash Manufacturing PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید

تولید فرانسه
متوسط
55

54.3
53.5
EUR/فرانسه Friday
October 22

10:45amFrench Flash Services PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید فرانسه

در بخش خدمات
متوسط
56.2

55.3
56.6
EUR/آلمان Friday
October 22

11:00am German Flash Manufacturing PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید

تولید آلمان
زیاد
58.4

56.8
58.2
EUR/آلمان Friday
October 22

11:00amGerman Flash Services PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید

خدمات آلمان
زیاد
56.2

55.2
52.4
EUR/اتحادیه اروپا Friday
October 22

11:30am Flash Manufacturing PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران

خرید تولید
متوسط
58.6

57.3
58.5
EUR/اتحادیه اروپا Friday
October 22

11:30am Flash Services PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید

بخش خدمات

متوسط

56.4

55.4
54.7
GBP/انگلستان Friday
October 22

12:00pm Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش

تولیدی انگلستان
متوسط
57.1

55.6
57.7 تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان Friday
October 22

12:00pm Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش

خدمات انگلستان
متوسط
55.4

54.5
58.0 تقویم اقتصادی
CAD/کانادا
Friday
October 22

4:00pm Core Retail Sales m/m
شاخص خالص خرده فروشی
متوسط
-1%

2.8%
CAD/کانادا Friday
October 22

4:00pmRetail Sales m/m
خرده فروشی
متوسط
-0.6%
2.1%
CNY/چین Friday
October 22

4:30pm CB Leading Index m/m
شاخص اقتصادی پیشرو ترکیبی

کم


0.8%
0.4%
USD/آمریکا Friday
October 22

5:15pm Flash Manufacturing PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید
تولید

متوسط

60.7

60.5
59.2
USD/آمریکا Friday
October 22

5:15pm Flash Services PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید
بخش خدمات

متوسط

54.9

55.3
58.2
USD/آمریکا Friday
October 22

5:30pm FOMC Member Daly Speaks
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد
فدرال رزرو

کم
DateTime News title ImpactPreviousForecastReal
USD/آمریکاSaturday
23 October
متغیرTreasury Currency Report
گزارش ارز خزانه داری
زیادSaturday
10 October

Country/
currency
Date Time News title Impact Previous Forecast Real Flag
JPY/ژاپن

Monday
11 October
9:30am Prelim Machine Tool Orders y/y
سفارشات اولیه ابزارآلات ماشین

کم

85.2%
EUR/ایتالیا
Monday
11 October
11:30am Italian Industrial Production m/m
تولیدات صنعتی ایتالیا

کم

0.8%


-0.4%CNY/چین
Monday
11 October
11th-15th M2 Money Supply y/y
عرضه پول

کم

8.2%

8.2%
CNY/چین
Monday
11 October
11th-15th New Loans
وام های جدید

کم

1220B

1810B


GBP/انگلستان
Monday
11 October
متغیر NIESR GDP Estimate
تخمین تولیدناخالص داخلی

کم

2.4%


تقویم اقتصادی
Country/
currency
Date Time News title Impact Previous Forecast Real Flag
GBP/نیوزلندTuesday
12 October
1:15am Visitor Arrivals m/m
ورود گردشگر

کم

-41.4%


GBP/آمریکاTuesday
12 October
1:30am FOMC Member Evans Speaks
سخنرانی ایوانز عضو کمیته بازار

آزاد فدرال رزرو

کم
GBP/انگلستان Tuesday
12 October
2:31am BRC Retail Sales Monitor y/y
نظارت خرده فرده فروشی اعضا

کنسرسیوم خرده فروشان بریتانیا

کم

1.5%

1.3%


تقویم اقتصادی
JPY /ژاپنTuesday
12 October
3:20am Bank Lending y/y
وام بانکی

کم

0.6%

0.8%


JPY /ژاپنTuesday
12 October
3:20am PPI y/y
شاخص قیمت تولید کننده

کم

5.5%

5.8%


USD/استرالیاTuesday
12 October
4:00am NAB Business Confidence
شاخص اطمینان کسب و کار

کم

-5
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
JPY/ژاپنTuesday
12 October
7:05am 30-y Bond Auction
اوراق قرضه 30 ساله

کم


0.65|3.0EUR/آلمانTuesday
12 October
9:30am German WPI m/m
شاخص قیمت عمده فروشی

کم


0.5%


0.7%

0.8%
GBP/انگلستانTuesday
12 October
9:30am Average Earnings Index 3m/y
متوسط درآمد

کم


8.3%


8.4%


7.2%
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستانTuesday
12 October
9:30am Claimant Count Change
تغییرات مدعیان بیکاری

کم

58.6K-

60.5K-

51.1k –
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
Tuesday
12 October
9:30am Unemployment Rate
نرخ بیکاری

کم


4.6%4.5%4.5%
تقویم اقتصادی
EUR/اتحادیه اروپا
Tuesday
12 October
12:30pm ZEW Economic Sentiment
شاخص احساس/اطمینان

اقتصادی موسسه (ZEW)

متوسط

31.1


27.9


21.0
EUR/آلمان
Tuesday
12 October
12:30pm German ZEW Economic Sentiment
شاخص اطمینان اقتصادی آلمان

موسسه (ZEW)

متوسط

26.5

23.7

22.3
USD/آمریکا
Tuesday
12 October
1:30pm NFIB Small Business Index
کسب و کارهای کوچک

کم

100.1


99.7


99.1
USD/آمریکاTuesday
12 October
5:30pm JOLTS Job Openings
شاخص فرصت های شغلی

متوسط

10.93M

10.95M

10.44M
USD/آمریکا
Tuesday
12 October
6:45pmFOMC Member Clarida Speaks
سخنرانی کلاریدا عضو کمیته
بازار آزاد فدرال رزرو

متوسط
USD/آمریکاTuesday
12 October
8:00pm FOMC Member Bostic Speaks
سخنرانی باستیک عضو کمیته
بازار آزاد فدرال رزرو

کم
USD/آمریکا Tuesday
12 October
8:31pm 10-y Bond Auction
اوراق قرضه 10 ساله

متوسط

1.34|2.61.58/2.6
NZD/نیوزلند
Wednesday
october 13
1:15am FPI m/m
شاخص قیمت مواد غذایی
Impact
کم
Previous
0.3%
Forecast


Real
0.5%

AUD/استرالیا
Wednesday
October 13

3:00am Westpac Consumer Sentiment
شاخص احساس مصرف کننده
Impact
کم
Previous
2%
Forecast

Real
1.5%-
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
JPY/ژاپن
Wednesday
October 13

3:20amCore Machinery Orders m/m
شاخص خالص سفارش ماشین آلات
Impact
کم
Previous
0.9%
Forecast
1.6%

Real
2.4%-

JPY/ژاپن
Wednesday
October 13

3:20am M2 Money Stock y/y
ذخایر ارزی
Impact
کم
Previous
4.7%
Forecast
4.4%

Real
8.3%

NZD/نیوزلند
Wednesday
October 13

3:30am Prelim ANZ Business Confidence
برآورد اولیه شاخص اطمینان کسب و کار
Impact
کم
Previous
-7.2
Forecast

Real
8.6%
CNY/چین
Wednesday
October 13

12th-13th Trade Balance
تراز تجاری
Impact
کم
Previous
376B
Forecast
323B
Real
433B
CNY/چین
Wednesday
October 13

12th-13thUSD-Denominated Trade Balance
تراز تجاری به ارزش دلار
Impact
کم

Previous
58.3B
Forecast
47.2B
Real
66.8B
EUR/آلمان
Wednesday
October 13

9:30am German Final CPI m/m
شاخص نهایی قیمت مصرف کننده آلمان
Impact
کم
Previous
0%
Forecast
0%
Real
0.0%
GBP/انگلستان
Wednesday
October 13

9:30am Construction Output m/m
خروجی ساخت و ساز
Impact
کم
Previous
-1.6%
Forecast
0.6%
Real
0.2%-
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
Wednesday
October 13

9:30am GDP m/m
تولید ناخالص داخلی
Impact
کم
Previous
0.1%
Forecast
0.5%
Real
0.4%
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
Wednesday
October 13
9:30am Goods Trade Balance
تراز تجاری کالاها
Impact
کم
Previous
-12.7B
Forecast
-11.9B
Real
-14.9B
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
Wednesday
October 13

9:30am Index of Services 3m/3m
شاخص ارزش افزوده خدمات
Impact
کم
Previous
4.5%
Forecast
3.9%
Real
3.7%
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
Wednesday
October 13

9:30am Industrial Production m/m
تولیدات صنعتی
Impact
کم
Previous
1.2%
Forecast
0.2%
Real
0.8%
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
Wednesday
October 13

9:30am Manufacturing Production m/m
تولیدات بخش تولید
Impact
کم
Previous
0%
Forecast
0%
Real
0.5%
تقویم اقتصادی
EUR/اتحادیه اروپا
Wednesday
October 13

12:30pm Industrial Production m/m
تولیدات صنعتی
Impact
کم
Previous
1.5%
Forecast
-1.5%
Real
1.6% –
EUR/آلمان
Wednesday
October 13

متغیرGerman 30-y Bond Auction
اوراق قرضه سی ساله آلمان
Impact
کم
Previous
-0.04|2.0
Forecast

Real

USD/آمریکا
Wednesday
October 13

4:00pm CPI m/m
شاخص قیمت مصرف کننده
Impact
زیاد

Previous
0.3%

Forecast
0.3%
Real
USD/آمریکا
Wednesday
October 13

4:00pm Core CPI m/m
شاخص خالص قیمت مصرف کننده
Impact
زیاد

Previous
0.1%

Forecast
0.2%
Real
GBP/انگلستان
Wednesday
October 13

6:00pm MPC Member Cunliffe Speaks
سخنرانی عضو کمیته سیاست پولی انگلستان
Impact
کم
Previous
Forecast
Real
تقویم اقتصادی
USD/آمریکا
Wednesday
October 13

8:31pm 30-y Bond Auction
اوراق قرضه سی ساله
Impact
متوسط
Previous
1.91|2.5
Forecast

Real

USD/آمریکا
Wednesday
13 october

9:30pm FOMC Meeting Minutes
گزارش جلسات کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
Impact
زیاد
Previous
Forecast
Real
USD/ آمریکا
Wednesday
October 13

13th-18th Federal Budget Balance
تراز بودجه فدرال
Impact
کم

Previous
-170.6B

Forecast
-135.0B
Real
USD/آمریکا
Thursday
october 14
12:00am
FOMC Member Brainard Speaks
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
Impact
متوسط
Previous

Forecast


Real


AUD/استرالیا
Thursday
october 14
1:30am
RBA Deputy Gov Debelle Speaks
سخنرانی معاون رییس بانک رزرو استرالیا
Impact
کم
Previous

Forecast

Real

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
GBP/انگلستان
Thursday
october 14
2:31am
RICS House Price Balance
تراز قیمت خانه RICS
Impact
کم
Previous
73%
Forecast
70%

Real


تقویم اقتصادی
AUD/استرالیا
Thursday
october 14
3:30am
MI Inflation Expectations
انتظارات تورمی
Impact
کم
Previous
4.4%
ForecastRealاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
USD/آمریکا
Thursday
october 14
3:30am
FOMC Member Bowman Speaks
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
Impact
متوسط
Previous

Forecast


Real


AUD/استرالیا
Thursday
october 14
4:00am
Employment Change
تغییرات اشتغال
Impact
زیاد
Previous
-146.3K

Forecast
-135.0K

Real

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
AUD/استرالیا
Thursday
october 14
4:00am
Unemployment Rate
نرخ بیکاری
Impact
زیاد

Previous
4.5%

Forecast
4.8%
Real
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
CNY/چین
Thursday
october 14
5:00am
CPI y/y
شاخص قیمت مصرف کننده
Impact
کم
Previous
0.8%

Forecast
0.9%

Real
CNY/چین
Thursday
october 14
5:00am
PPI y/y
شاخص قیمت تولید کننده
Impact
کم
Previous
9.5%

Forecast
10.7%
Real
AUD/استرالیا
Thursday
october 14

متغیر
RBA Annual Report
گزارش سالانه بانک رزرو استرالیا
Impact
کم
Previous
Forecast
Real
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
JPY/ژاپن
Thursday
october 14
8:00am
Revised Industrial Production m/m
برآورد دوم تولیدات صنعتی
Impact
کم

Previous
-3.2%


Forecast
-3.2%

Real

CHF/سوییس
Thursday
october 14
10:00am
PPI m/m
شاخص قیمت تولید کننده
Impact
کم

Previous
0.7%


Forecast
0.9%

Real

GBP/انگلستان
Thursday
october 14
12:00pm
BOE Credit Conditions Survey
بررسی شرایط اعتبار BOE
Impact
کم

PreviousForecast


Real

تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
Thursday
october 14
14:00pm
MPC Member Tenreyro Speaks
سخنرانی عضو کمیته سیاست پولی انگلستان
Impact
کم

PreviousForecast


Real

تقویم اقتصادی
CAD/کانادا
Thursday
october 14

4:00pm
Manufacturing Sales m/m
فروش تولید m/m
Impact
کم

Previous
-1.5%


Forecast
0.4%

Real

USD/آمریکا
Thursday
october 14
4:00pm
PPI m/m
شاخص قیمت تولید کننده
Impact
زیاد

Previous
0.7%


Forecast
0.6%

Real

USD/آمریکا Thursday
october 14
4:00pm
Core PPI m/m
شاخص خالص قیمت تولید کننده
Impact
متوسط

Previous
0.6%


Forecast
0.5%

Real

USD/آمریکا
Thursday
october 14

4:00pm
Unemployment Claims
مدعیان بیکاری
Impact
متوسط

Previous
326K


Forecast
328K

Real

GBP/انگلستان
Thursday
october 14
5:00pm
CB Leading Index m/m
شاخص پیشرو/ ترکیبی اقتصادی
Impact
کم

Previous
0.1%

Forecast

Real

تقویم اقتصادی
USD/آمریکا
Thursday
october 14

5:30pm
FOMC Member Bostic Speaks
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
Impact
کم
Previous

Forecast

Real

USD/آمریکا
Thursday
october 14
6:00pm
Natural Gas Storage
ذخایر گاز طبیعی
Impact
کم

Previous
118B

Forecast

Real

GBP/انگلستان
Thursday
october 14
6:10pm
MPC Member Mann Speaks
سخنرانی عضو کمیته سیاست پولی انگلستان
Impact
کم
Previous

Forecast

Real

تقویم اقتصادی
USD/آمریکا
Thursday
october 14
6:30pm
Crude Oil Inventories
ذخایر نفت خام
Impact
متوسط
Previous
2.3M

Forecast

Real

USD/آمریکا
Thursday
october 14
8:30pm
FOMC Member Barkin Speaks
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
Impact
متوسط
Previous

Forecast

Real

NZD/نیوزلند
Friday
October 15
1:00am
BusinessNZ Manufacturing Index
شاخص تولید
Impact
کم
Previous
40.1
Forecast


Real


JPY/ژاپن
Friday
October 15

8:00am
Tertiary Industry Activity m/m
فعالیت صنعت سوم/خدمات
Impact
کم
Previous
-0.6%
Forecast
-0.3%
Real

EUR/فرانسه
Friday
October 15

10:15am
French Final CPI m/m
شاخص قیمت مصرف کننده
Impact
کم
Previous
-0.2%
Forecast
-0.2%

Real


EUR/ایتالیا
Friday
October 15

12:30pm
Italian Trade Balance
تراز تجاری
Impact
کم
Previous
8.76B
Forecast
9.23B


RealEUR/اتحادیه اروپا
Friday
October 15

12:30pm
Trade Balance
تراز تجاری
Impact
کم
Previous
13.4B
Forecast
15.3B

Real


CAD/کانادا
Friday
October 15

4:00pm
Wholesale Sales m/m
فروش عمده فروشی ها
Impact
کم
Previous
-2.1%
Forecast
0.5%
Real

USD/آمریکا
Friday
October 15

4:00pm
Core Retail Sales m/m
شاخص خالص خرده فروشی
Impact
زیاد

Previous
1.8%


Forecast
0.5%

Real

USD/آمریکا
Friday
October 15
4:00pm
Retail Sales m/m
خرده فروشی
Impact
زیاد

Previous
0.7%


Forecast
-0.3%

Real

USD/آمریکا
Friday
October 15
4:00pm
Empire State Manufacturing Index
شاخص تولید امپایر استیت
Impact
متوسط

Previous
3430%


Forecast
2530%

Real

USD/آمریکا
Friday
October 15

4:00pm
Import Prices m/m
قیمت واردات
Impact
کم

Previous
-0.3%


Forecast
0.6%

Real

USD/آمریکا
Friday
October 15
5:30pm
Prelim UoM Consumer Sentiment
برآورد اولیه شاخص احساس

مصرف کننده دانشگاه میشیگان
Impact
متوسط

Previous
72.8


Forecast
73.5

Real

USD/آمریکا
Friday
October 15

5:30pm
Business Inventories m/m
موجودی های تجاری m/m
Impact
کم

Previous
0.5%


Forecast
0.7%

Real

USD/آمریکا
Friday
October 15

5:30pm
Prelim UoM Inflation Expectations
برآورد اولیه شاخص انتظارات

تورمی دانشگاه میشیگان
Impact
کم

Previous
4.6%


Forecast


Real

همه ارزها/همه کشورها
Friday
October 15

کل روز
IMF Meetings
جلسات صندوق بین المللی پول
Impact
کم

PreviousForecast


Real

USD/آمریکا
Friday
October 15

7:50pm
FOMC Member Williams Speaks
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد

فدرال رزرو
Impact
متوسط
Previous


Forecast


Real

همه ارزها/همه کشورها
Saturday
October 16
کل روز
IMF Meetings
جلسات صندوق بین المللی پول
Impact
کم
Previous

Forecast


Real


دوشنبه 2021/10/04
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:20am
Monetary Base y/y
پایه پولی
قبلی
14.9%
پیش بینی
15.3%
واقعی

11.7%
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:30am
MI Inflation Gauge m/m
سنجش تورم
قبلی
0%
پیش بینی
واقعی
0.3%
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
CHF/سوییس
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:00am
CPI m/m
شاخص قیمت مصرف کننده
قبلی
0.2%
پیش بینی
0.2%
واقعی

0.0%
CHF/سوییس
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:00am
Retail Sales y/y
خرده فروشی
قبلی
-2.6%
پیش بینی
0.6%
واقعی


0.5%
EUR/اسپانیا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
10:30am
Spanish Unemployment Change
شاخص بیکاری اسپانیا
قبلی
-82.6K
پیش بینی
واقعی

76.1k-
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
12:00pm
Sentix Investor Confidence
اعتماد به نفس سرمایه گذار
قبلی
19.6
پیش بینی
18.9
واقعی
16.9
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
کل روز
Eurogroup Meetings
گزارش جلسات یوروگروپ
قبلی
پیش بینی
واقعی
همه کشورها/همه ارزها
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
کل روز
OPEC Meetings
جلسات کشورهای صادر کننده نفت اوپک
قبلی
پیش بینی
واقعی
همه کشورها/همه ارزها
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
کل روز
OPEC-JMMC Meetings
کمیته نظارت مشترک وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت
قبلی
پیش بینی
واقعی
CAD/کانادا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00pm
Building Permits m/m
مجوز ساختمان
قبلی
-3.9%
پیش بینی
4.2%
واقعی
2.1% –
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30pm
Factory Orders m/m
سفارشات کارخانه ای
قبلی
0.4%
پیش بینی
1.1%
واقعی
1.2%
سه شنبه 2021/10/05
NZD/نیوزلند
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
NZIER Business Confidence
اطمینان کسب و کار
قبلی
7
پیش بینی
واقعی

AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
1:00am
AIG Construction Index
شاخص ساخت و ساز
قبلی
38.4
پیش بینی
واقعی
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:00am
Tokyo Core CPI y/y
شاخص خالص قیمت مصرف کننده
قبلی
0%
پیش بینی
0.2%
واقعی

NZD/نیوزلند
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:30am
ANZ Commodity Prices m/m
شاخص قیمت کالاها
قبلی
-1.6%
پیش بینی
واقعی


AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00am
ANZ Job Advertisements m/m
آگهی شغلی
قبلی
-2.5%
پیش بینی
واقعی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00am
Retail Sales m/m
خرده فروشی
قبلی
-1.7%
پیش بینی
-1.7%
واقعی
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00am
Trade Balance
تراز تجاری
قبلی
12.12B
پیش بینی
10.10B
واقعی این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
7:00am
RBA Rate Statement
نرخ بهره بانک رزو استرالیا/ بیانیه نرخ بهره
قبلی
پیش بینی
واقعی این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
7:00am
Cash Rate
نرخ پول/ نرخ بهره
قبلی
0.1%
پیش بینی
0.1%
واقعی این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
7:05am
10-y Bond Auction
اوراق قرضه ده ساله
قبلی
0.02|3.4
پیش بینی واقعی
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
متغیر
BOJ Gov Kuroda Speaks
سخنرانی رییس بانک مرکزی ژاپن
قبلی
پیش بینی
واقعی
EUR/فرانسه
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:15am
French Industrial Production m/m
تولیدات صنعتی فرانسه
قبلی
0.5%
پیش بینی
0.4%
واقعی
1.0%
EUR/اسپانیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:45am
Spanish Services PMI
شاخص نهایی مدیران خرید بخش خدمات
قبلی
60.1
پیش بینی
58.6
واقعی
56.9
EUR/ایتالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:15am
Italian Services PMI
شاخص نهایی مدیران خرید بخش خدمات
قبلی
58
پیش بینی
56.8
واقعی
55.5
EUR/فرانسه
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:20am
French Final Services PMI
شاخص نهایی مدیران خرید بخش خدمات
قبلی
56
پیش بینی
56
واقعی
56.2
EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:25am
German Final Services PMI
شاخص نهایی مدیران خرید بخش خدمات
قبلی
56.0
پیش بینی
56.0
واقعی
56.2
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:30am
Final Services PMI
شاخص نهایی مدیران خرید بخش خدمات
قبلی
56.3
پیش بینی
56.3
واقعی
56.4
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
12:00pm
Final Services PMI
شاخص نهایی مدیران خرید بخش خدمات
قبلی
54.6
پیش بینی
54.6
واقعی
55.4
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
Housing Equity Withdrawal q/q
برداشت از حقوق مسکن q/q
قبلی
4.0B
پیش بینی واقعی
تقویم اقتصادی
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
12:30pm
PPI m/m
شاخص قیمت تولید کننده
قبلی
2.5%
پیش بینی
1.3%
واقعی
1.1%
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
تمام روز
ECOFIN Meetings
جلسات ECOFIN
قبلی پیش بینی واقعی
CAD/کانادا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00pm
Trade Balance
تراز تجاری
قبلی
0.7B
پیش بینی
0.5B
واقعی
1.9B
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00pm
Trade Balance
تراز تجاری
قبلی
70.1B-
پیش بینی
70.5B-
واقعی
73.3B-
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:15pm
Final Services PMI
شاخص نهایی مدیران خرید بخش خدمات
قبلی
54.4
پیش بینی
54.4
واقعی
54.9
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30pm
ISM Services PMI
شاخص مدیران خرید صنعت خدمات موسسه مدیریت تامین آمریکا
قبلی
61.7
پیش بینی
59.9
واقعی
61.9
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30pm
IBD/TIPP Economic Optimism
خوشبینی اقتصادی
قبلی
48.5
پیش بینی
51.3
واقعی
46.8
NZD/نیوزلند
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
GDT Price Index
شاخص قیمت تجارت بین الملل لبنیات
قبلی
1.0%
پیش بینی واقعی
0.0%
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
6:30pm
ECB President Lagarde Speaks
سخنرانی رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا خانم لاگارد
قبلی پیش بینی واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
8:45pm
FOMC Member Quarles Speaks
سخنرانی عضو کمیته آزاد فدرال رزرو
قبلی پیش بینی واقعی
چهارشنبه 2021/10/06
NZD/نیوزلند
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
4:30am
Official Cash Rate
نرخ بهره رسمی
قبلی
0.25%
پیش بینی
0.5%
واقعی

NZD/نیوزلند
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
4:30am
RBNZ Rate Statement
بیانیه نرخ بهره
قبلی
پیش بینی
واقعی
EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
9:30am
German Factory Orders m/m
سفارشات کارخانه ای
قبلی
3.4%
پیش بینی
-2%
واقعی

7.7%-
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
12:00pm
Construction PMI
شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز
قبلی
55.2
پیش بینی
53.9
واقعی

52.6
تقویم اقتصادی
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
12:30pm
Retail Sales m/m
خرده فروشی
قبلی
-2.6%
پیش بینی
0.7%
واقعی

0.3%
USD/آمریکا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
3:45pm
ADP Non-Farm Employment Change
تغییرات شاخص اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی
قبلی
340k
پیش بینی
425k
واقعی
568k
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:30pm
FOMC Member Bostic Speaks
سخنرانی بوستیک عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
قبلی
4.6M
پیش بینی
0.8M
واقعی
2.3M
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
6:00pm
Crude Oil Inventories
موجودی نفت خام
قبلی
45.6
پیش بینی
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
7:00pm
FOMC Member Bostic Speaks
سخنرانی بوستیک عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
قبلی
پیش بینی
واقعی
پنج شنبه 2021/10/07
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
1:00am
AIG Services Index
شاخص خدمات
قبلی
45.6
پیش بینی
واقعی

45.7
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
8:30am
Leading Indicators
شاخص پیشرو ترکیبی
قبلی
104.1%
پیش بینی
102%
واقعی
101.8%
CHF/سوییس
اهمیت خبر: کم
ساعت
9:15am
Unemployment Rate
نرخ بیکاری
قبلی
2.9%
پیش بینی
2.8%
واقعی

2.8%
EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
9:30am
German Industrial Production m/m
تولیدات صنعتی آلمان
قبلی
1%
پیش بینی
-0.4%
واقعی

4.0%
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
9:30am
Halifax HPI m/m
شاخص مسکن
قبلی
0.7%
پیش بینی
1.3%
واقعی

1.7%
تقویم اقتصادی
EUR/فرانسه
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:15am
French Trade Balance
تراز تجاری
قبلی
-7.0B
پیش بینی
-6.8B
واقعی
6.7B
CHF/سوییس
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:30am
Foreign Currency Reserves
ذخایر ارزی
قبلی
929B
پیش بینی
واقعی
940B
EUR/ایتالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:30am
Italian Retail Sales m/m
خرده فروشی
قبلی
-0.4%
پیش بینی
0.6%
واقعی
0.4%
EUR/اسپانیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
Spanish 10-y Bond Auction
اوراق قرضه ده ساله
قبلی
0.33|1.4
پیش بینی
واقعی
0.45/1.4
EUR/فرانسه
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
French 10-y Bond Auction
اوراق قرضه ده ساله
قبلی
-0.05|1.8
پیش بینی واقعی
2.1/0.15
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:00pm
ECB Monetary Policy Meeting Accounts
حساب های جلسه سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا
قبلی
پیش بینی
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:00pm
Challenger Job Cuts y/y
آگهی های قطع شغل
قبلی
-86.4%
پیش بینی
واقعی
-84.9%
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
4:00pm
Unemployment Claims
مدعیان بیکاری
قبلی
362K
پیش بینی
350K
واقعی
326K
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:10pm
FOMC Member Williams Speaks
سخنرانی ویلیام عضو FOMC
قبلی
364K
پیش بینی
350K
واقعی
326K
CAD/کانادا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
5:30pm
Ivey PMI
شاخص مدیران خرید Ivey
قبلی
66.0
پیش بینی
60.3
واقعی
70.4
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
6:00pm
Natural Gas Storage
ذخایر گاز طبیعی
قبلی
88B
پیش بینی واقعی
118B
CAD/کانادا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
7:30pm
BOC Gov Macklem Speaks
سخنرانی مک لم رییس بانک مرکزی کانادا
قبلی پیش بینی واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:30pm
Consumer Credit m/m
اعتبار مصرف کننده
قبلی
17.3B
پیش بینی
17.4B
واقعی
14.4B
جمعه 2021/10/08
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:00am
Average Cash Earnings y/y
میانگین درآمد نقدی
قبلی
0.6%
پیش بینی
0.3%
واقعی

0.7%
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:00am
Household Spending y/y
هزینه های خانوار
قبلی
0.7%
پیش بینی
-1.2%
واقعی
-3.0%
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:20am
Current Account
حساب جاری
قبلی
1.41T
پیش بینی
1.15T
واقعی
1.04T
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
4:00am
RBA Financial Stability Review
بررسی ثبات مالی بانک مرکزی استرالیا
قبلی
46.7
پیش بینی
49.3
واقعی
53.4

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
CNY/چین
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:15am
Caixin Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدمات
قبلی
46.7
پیش بینی
49.3
واقعی

JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
8:30am
Economy Watchers Sentiment
احساسات ناظران اقتصادی
قبلی
34.7
پیش بینی
43.4
واقعی
42.1
EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
9:30am
German Trade Balance
تراز تجاری
قبلی
17.9B
پیش بینی
15.7B
واقعی
13.0B
CNY/چین
اهمیت خبر: کم
ساعت
8th-15th
M2 Money Supply y/y
عرضه پول
قبلی
8.2%
پیش بینی
8.3%
واقعی
CNY/چین
اهمیت خبر: کم
ساعت
8th-15th
New Loans
وام های جدید
قبلی
1220B
پیش بینی
واقعی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
2:30pm
BOE Quarterly Bulletin
بولتن فصلی بانک مرکزی انگلستان
قبلی پیش بینی واقعی تقویم اقتصادی
CAD/کانادا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
4:00pm
Employment Change
تغییرات اشتغال
قبلی
90.2K
پیش بینی
واقعی
157.1K
CAD/کانادا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
4:00pm
Unemployment Rate
نرخ بیکاری
قبلی
7.1%
پیش بینی
واقعی
6.9%
USD/آمریکا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
4:00pm
Average Hourly Earnings m/m
میانگین درآمد ساعتی
قبلی
0.6%
پیش بینی
0.4%
واقعی
0.6%
USD/آمریکا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
4:00pm
Non-Farm Employment Change
تغییرات شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی
قبلی
235K
پیش بینی
500K
واقعی
194K
USD/آمریکا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
4:00pm
Unemployment Rate
نرخ بیکاری
قبلی
5.2%
پیش بینی
5.1%
واقعی
4.8%
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30pm
Final Wholesale Inventories m/m
شاخص نهایی عمده فروشی
قبلی
1.2%
پیش بینی
1.2%
واقعی
دوشنبه 2021/9/27
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:20am
SPPI y/y
شاخص قیمت تولید کننده خدمات
قبلی
1.1%
پیش بینی
1.2%
واقعی

1.0%
EUR/ اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:30am
M3 Money Supply y/y
M3 عرضه پول
قبلی
7.6%
پیش بینی
7.8%
واقعی
7.9%
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:30am
German PPI m/m
شاخص قیمت تولید کننده آلمان
قبلی
1.9%
پیش بینی
0.8%
واقعی

EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
Private Loans y/y
وام های بخش خصوصی
قبلی
4.2%
پیش بینی
4.3%
واقعی

4.2%
EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
German Buba Monthly Report
گزارش ماهانه بانک بوبا آلمان
قبلی
پیش بینی
واقعی

EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
3:15pm
ECB President Lagarde Speaks
سخنرانی لاگارد رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا
قبلی
پیش بینی
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
3:30pm
FOMC Member Evans Speaks
سخنرانی ایوان عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
قبلی پیش بینی واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
4:00pm
Core Durable Goods Orders m/m
خالص سفارشات کالاهای بادوام
قبلی
0.8%
پیش بینی
0.5%
واقعی
0.2%
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
4:00pm
Durable Goods Orders m/m
سفارش کالاهای بادوام
قبلی
-0.1%
پیش بینی
0.7%
واقعی
1.8%
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:30pm
FOMC Member Williams Speaks
سخنرانی ویلیامز عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
قبلی پیش بینی واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
7:30pm
FOMC Member Williams Speaks
سخنرانی ویلیامز عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
قبلی پیش بینی واقعی
USD /آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
7:45pm
FOMC Member Brainard Speaks
سخنرانی برینارد عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
قبلی پیش بینی واقعی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
9:30pm
BOE Gov Bailey Speaks
سخنرانی بایلی رییس بانک مرکزی انگلستان
قبلی پیش بینی واقعی تقویم اقتصادی
سه شنبه 2021/9/28
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:20am
Monetary Policy Meeting Minutes
گزارش سیاست پولی
قبلی
پیش بینی
واقعی

AUD/استرالیا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
5:00am
Retail Sales m/m
خرده فروشی
قبلی
-2.7%
پیش بینی
-2.5%
واقعی
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
8:30am
BOJ Core CPI y/y
شاخص خالص قیمت مصرف کننده بانک ژاپن
قبلی
0.2%
پیش بینی
0.2%
واقعی

EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
9:30am
German GfK Consumer Climate
شاخص فضا / حال و هوای مصرف کننده
قبلی
-1.2
پیش بینی
-1.6
واقعی


GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
30-y Bond Auction
اوراق قرضه سی ساله
قبلی
0.97|2.4
پیش بینی
واقعی

EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:30pm
ECB President Lagarde Speaks
سخنرانی لاگارد رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا
قبلی
پیش بینی
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00pm
Goods Trade Balance
بالانس تجاری کالا
قبلی
-86.4B
پیش بینی
-87.4B
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00pm
Prelim Wholesale Inventories m/m
برآورد اولیه ذخایر عمده فروشی
قبلی
0.6%
پیش بینی
0.8%
واقعی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:20pm
MPC Member Mann Speaks
سخنرانی عضو کمیته سیاست گذاری پولی
قبلی
پیش بینی
واقعی تقویم اقتصادی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:30pm
FOMC Member Evans Speaks
سخنرانی ایوان عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
قبلی پیش بینی واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:30pm
HPI m/m
شاخص قیمت مسکن
قبلی
1.6%
پیش بینی
1.5%
واقعی
USD /آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:30pm
S&P/CS Composite-20 HPI y/y
شاخص قیمت مسکن
قبلی
19.1%
پیش بینی
20.1%
واقعی
USD /آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
5:30pm
CB Consumer Confidence
شاخص اعتماد مصرف کننده
قبلی
113.8
پیش بینی
115.2
واقعی
USD /آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30pm
Richmond Manufacturing Index
شاخص تولید
قبلی
9
پیش بینی
9
واقعی
USD /آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
10:30pm
FOMC Member Bostic Speaks
سخنرانی باستیک عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
قبلی پیش بینی واقعی
چهار شنبه 2021/9/29
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
2:31am
BRC Shop Price Index y/y
شاخص قیمت مغازه های عضو کنسرسیوم خرده فروشی
قبلی
-0.8%
پیش بینی
واقعی

تقویم اقتصادی
EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
9:30am
German Import Prices m/m
قیمت واردات آلمان
قبلی
2.2%
پیش بینی
0.8%
واقعی
1.4%
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
29th-3rd
Nationwide HPI m/m
شاخص قیمت مسکن
قبلی
2.1%
پیش بینی
0.6%
واقعی

تقویم اقتصادی
EUR/اسپانیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:30am
Spanish Flash CPI y/y
برآرود اولیه شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا
قبلی
3.3%
پیش بینی
3.5%
واقعی


CHF/سوییس
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:30am
Credit Suisse Economic Expectations
انتظارات اقتصادی
قبلی
-7.8
پیش بینی
واقعی

GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
12:00pm
M4 Money Supply m/m
عرضه پول
قبلی
0.1%
پیش بینی
0.3%
واقعی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
12:00pm
Mortgage Approvals
تأییدیه های وام مسکن
قبلی
75K
پیش بینی
73K
واقعی تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
12:00pm
Net Lending to Individuals m/m
خالص وام پرداختی به اشخاص
قبلی
-1.4B
پیش بینی
3.9B
واقعی تقویم اقتصادی
EUR/ایتالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
Italian 10-y Bond Auction
اوراق قرضه ده ساله ایتالیا
قبلی
0.67|1.4
پیش بینی
واقعی
EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
German 10-y Bond Auction
اوراق قرضه ده ساله آلمان
قبلی
-0.38|1.1
پیش بینی واقعی
CAD/کانادا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00pm
IPPI m/m
شاخص قیمت محصولات صنعتی
قبلی
-0.4%
پیش بینی
واقعی
CAD/کانادا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00pm
RMPI m/m
شاخص قیمت مواد خام
قبلی
0.4%
پیش بینی
0.2%-
واقعی
0.3%-
CHF/سوییس
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:30pm
SNB Quarterly Bulletin
بولتن فصلی بانک سوییس
قبلی
2.2%
پیش بینی
1.4%-
واقعی
2.4%-
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
5:30pm
Pending Home Sales m/m
خانه های در انتظار فروش
قبلی
-1.8%
پیش بینی
1.1%
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
6:00pm
Crude Oil Inventories
ذخایر نفت خام
قبلی
-2.0%
پیش بینی
1.1%
واقعی
8.1%
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
7:15pm
ECB President Lagarde Speaks
سخنرانی لاگارد رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا
قبلی
3.5M-
پیش بینی
2.5M-
واقعی
4.6M
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
7:15pm
BOE Gov Bailey Speaks
سخنرانی بایلی رییس بانک مرکزی انگلستان
قبلی پیش بینی واقعی تقویم اقتصادی
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
7:15pm
BOJ Gov Kuroda Speaks
سخنرانی کرودا رییس بانک مرکزی ژاپن
قبلی پیش بینی واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
7:15pm
Fed Chair Powell Speaks
سخنرانی پاول رییس فدرال رزرو
قبلی پیش بینی واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
9:30pm
FOMC Member Bostic Speaks
سخنرانی باستیک عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
قبلی پیش بینی واقعی
پنج شنبه 2021/9/30
NZD/نیوزلند
اهمیت خبر: کم
ساعت
1:15am
Building Consents m/m
مجوز ساخت
قبلی
2.1%
پیش بینی
واقعی

JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:20am
Prelim Industrial Production m/m
برآورد اولیه محصولات صنعتی
قبلی
-1.5%
پیش بینی
-0.5%
واقعی
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:20am
Retail Sales y/y
خرده فروشی
قبلی
2.4%
پیش بینی
-1.3%
واقعی

NZD/نیوزلند
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:30am
ANZ Business Confidence
شاخص اطمینان کسب و کار
قبلی
-6.8
پیش بینی
واقعی


CNY/چین
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
4:30am
Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش تولید
قبلی
50.1
پیش بینی
50.3
واقعی

CNY/چین
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:30am
Non-Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید غیر تولید
قبلی
47.5
پیش بینی
50.8
واقعی
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:00am
Building Approvals m/m
مجوز ساخت
قبلی
-8.6%
پیش بینی
-5.1%
واقعی این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:00am
Private Sector Credit m/m
اعتبار بخش خصوصی
قبلی
0.7%
پیش بینی
0.5%
واقعی این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
CNY/چین
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:15am
Caixin Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش تولید
قبلی
49.2
پیش بینی
49.6
واقعی
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
8:30am
Housing Starts y/y
ساخت و ساز جدید
قبلی
9.9%
پیش بینی
9.6%
واقعی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
9:30am
Current Account
حساب جاری
قبلی
-12.8B
پیش بینی
-15.5B
واقعی تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
9:30am
Final GDP q/q
برآورد نهایی تولید ناخالص داخلی
قبلی
4.8%
پیش بینی
4.8%
واقعی تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
9:30am
Revised Business Investment q/q
برآورد دوم سرمایه گذاری تجاری
قبلی
2.4%
پیش بینی
2.4%
واقعی تقویم اقتصادی
EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
تمام روز
German Prelim CPI m/m
برآرود اولیه شاخص قیمت مصرف کننده آلمان
قبلی
0%
پیش بینی
0.1%
واقعی
EUR/فرانسه
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:15am
French Consumer Spending m/m
شاخص هزینه های مصرف کننده فرانسه
قبلی
-2.2%
پیش بینی
0%
واقعی
EUR/فرانسه
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:15am
French Prelim CPI m/m
برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه
قبلی
0.6%
پیش بینی
-0.1%
واقعی
CHF/سوییس
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:30am
KOF Economic Barometer
فشارسنج اقتصادی سوییس
قبلی
113.5
پیش بینی
110.3
واقعی
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
متغیر
BOJ Gov Kuroda Speaks
سخنرانی کرودا رییس بانک مرکزی ژاپن
قبلی پیش بینی واقعی
EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:25am
German Unemployment Change
تغییرات اشتغال آلمان
قبلی
-53K
پیش بینی
-34K
واقعی
EUR/ایتالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:30am
Italian Monthly Unemployment Rate
نرخ بیکاری ماهانه ایتالیا
قبلی
9.3%
پیش بینی
9.2%
واقعی
EUR/ایتالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
12:30pm
Italian Prelim CPI m/m
برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف کننده ایتالیا
قبلی
0.5%
پیش بینی
-0.3%
واقعی
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
12:30pm
Unemployment Rate
نرخ بیکاری
قبلی
7.6%
پیش بینی
7.5%
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
4:00pm
Final GDP q/q
برآورد نهایی تولید ناخالص داخلی
قبلی
6.6%
پیش بینی
6.7%
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
4:00pm
Unemployment Claims
شاخص مدعیان بیکاری
قبلی
351K
پیش بینی
328K
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00pm
Final GDP Price Index q/q
شاخص نهایی قیمت تولید ناخالص داخلی
قبلی
6.1%
پیش بینی
6.1%
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
5:15pm
Chicago PMI
شاخص مدیران خرید شیکاگو
قبلی
66.8
پیش بینی
64.9
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
5:30pm
FOMC Member Williams Speaks
سخنرانی ویلیامز عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
قبلی پیش بینی واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
6:00pm
Natural Gas Storage
منابع گاز طبیعی
قبلی
76B
پیش بینی واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
6:30pm
FOMC Member Bostic Speaks
سخنرانی باستیک عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
قبلی پیش بینی واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
8:00pm
FOMC Member Evans Speaks
سخنرانی ایوان عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
قبلی پیش بینی واقعی
جمعه 2021/10/01
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
1:00am
AIG Manufacturing Index
شاخص تولید
قبلی
51.6
پیش بینی
واقعی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:00am
Unemployment Rate
نرخ بیکاری
قبلی
2.8%
پیش بینی
2.9%
واقعی
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:20am
BOJ Summary of Opinions
خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن
قبلی
پیش بینی
واقعی

JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:20am
Tankan Manufacturing Index
شاخص تولید
قبلی
14
پیش بینی
13
واقعی


JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:20am
Tankan Non-Manufacturing Index
شاخص غیر تولیدی تانکان
قبلی
1
پیش بینی
0
واقعی

JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00am
Final Manufacturing PMI
برآورد نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید
قبلی
51.2
پیش بینی
واقعی
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
8:30am
Consumer Confidence
اعتماد مصرف کننده
قبلی
36.7
پیش بینی
37.9
واقعی
EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
9:30am
German Retail Sales m/m
خرده فروشی آلمان
قبلی
-5.1%
پیش بینی
1.6%
واقعی
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:00am
Commodity Prices y/y
قیمت کالاها
قبلی
50.3%
پیش بینی
واقعی این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
EUR/فرانسه
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:15am
French Gov Budget Balance
تراز بودجه دولت فرانسه
قبلی
-166.6B
پیش بینی واقعی
EUR/اسپانیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:45am
Spanish Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید تولید اسپانیا
قبلی
59.5
پیش بینی
58.1
واقعی
CHF/سوییس
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:00am
Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید تولید
قبلی
67.7
پیش بینی
65.6
واقعی
EUR/ایتالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:15am
Italian Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید تولید ایتالیا
قبلی
60.9
پیش بینی
59.4
واقعی
EUR/فرانسه
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:20am
French Final Manufacturing PMI
برآورد نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید فرانسه
قبلی
55.2
پیش بینی
55.2
واقعی
EUR/آلمان
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
11:25am
German Final Manufacturing PMI
برآورد نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید آلمان
قبلی
58.5
پیش بینی
58.5
واقعی
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:30am
Final Manufacturing PMI
برآورد نهایی شاخص مدیران خرید تولید
قبلی
58.7
پیش بینی
58.7
واقعی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
12:00pm
Final Manufacturing PMI
برآورد نهایی شاخص مدیران خرید تولید
قبلی
56.3
پیش بینی
56.3
واقعی تقویم اقتصادی
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
12:30pm
CPI Flash Estimate y/y
برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف کننده
قبلی
3%
پیش بینی
3.3%
واقعی
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
12:30pm
Core CPI Flash Estimate y/y
برآورد اولیه خالص شاخص قیمت مصرف کننده
قبلی
1.6%
پیش بینی
1.9%
واقعی
CAD/کانادا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
4:00pm
GDP m/m
تولید ناخالص داخلی
قبلی
0.7%
پیش بینی واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
4:00pm
Core PCE Price Index m/m
شاخص خالص مخارج مصرف شخصی
قبلی
0.3%
پیش بینی
0.2%
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00pm
Personal Income m/m
درآمد شخصی
قبلی
1.1%
پیش بینی
0.2%
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00pm
Personal Spending m/m
هزینه شخصی
قبلی
0.3%
پیش بینی
0.6%
واقعی
CAD/کانادا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:00pm
Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید تولید
قبلی
57.2
پیش بینی
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:15pm
Final Manufacturing PMI
برآورد نهایی شاخص مدیران خرید تولید
قبلی
60.5
پیش بینی
60.6
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
5:30pm
ISM Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید تولید İSM
قبلی
59.9
پیش بینی
59.6
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
5:30pm
Revised UoM Consumer Sentiment
گزارش دوم شاخص اطمینان/ احساس مصرف کننده دانشگاه میشیگان
قبلی
71
پیش بینی
71
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30pm
Construction Spending m/m
هزینه ساخت و ساز
قبلی
0.3%
پیش بینی
0.3%
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30pm
ISM Manufacturing Prices
شاخص قیمت تولید İSM
قبلی
79.4
پیش بینی
77.6
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30pm
Revised UoM Inflation Expectations
برآورد دوم انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان
قبلی
4.7%
پیش بینی واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
تمام روز
Wards Total Vehicle Sales
بخش کل فروش خودرو
قبلی
13.1M
پیش بینی
13.4M
واقعی
دوشنبه 2021/9/20
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:31 AM
Rightmove HPI m/m
شاخص قیمت مسکن انگلستان
قبلی
-0.3%
پیش بینی
واقعی

0.3%
تقویم اقتصادی
CNY/چین
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
Foreign Direct Investment ytd/y
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
قبلی
25.5%
پیش بینی
واقعی
EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:30 AM
German PPI m/m
شاخص قیمت تولید کننده آلمان
قبلی
1.9%
پیش بینی
0.8%
واقعی

1.5%
EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
German Buba Monthly Report
گزارش ماهانه بانک بوبا آلمان
قبلی
پیش بینی
واقعی


USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
6:30 PM
NAHB Housing Market Index
شاخص بازار مسکن
قبلی
75
پیش بینی
74
واقعی
76
CAD/کانادا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
تمام روز
Federal Election
انتخابات فدرال
قبلی
پیش بینی
واقعی
سه شنبه 2021/9/21
NZD/نیوزلند
اهمیت خبر: کم
ساعت
1:30 am
Westpac Consumer Sentiment
شاخص اطمینان مصرف کننده
قبلی
107.1
پیش بینی
واقعی
102.7
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
6:00 am
Monetary Policy Meeting Minutes
گزارش جلسه سیاست پولی
قبلی
پیش بینی
واقعی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
NZD/نیوزلند
اهمیت خبر: کم
ساعت
7:30 am
Credit Card Spending y/y
هزینه کارت اعتباری
قبلی
6.9%
پیش بینی
واقعی
-6.3%
CHF/سوییس
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:30 am
Trade Balance
تراز تجاری
قبلی
5.25B
پیش بینی
4.50B
واقعی
5.06B
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
10:30am
Public Sector Net Borrowing
استقراض خالص بخش دولتی
قبلی
9.6B
پیش بینی
14.5B
واقعی
19.8B
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
2:30 pm
CBI Industrial Order Expectations
انتظارات سفارشات صنعتی
قبلی
18
پیش بینی
15
واقعی
22
تقویم اقتصادی
CAD/کانادا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:00pm
NHPI m/m
شاخص قیمت مسکن جدید
قبلی
0.4%
پیش بینی
0.8%
واقعی
0.7%
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:00pm
Building Permits
اجازه ساخت
قبلی
1.63M
پیش بینی
1.60M
واقعی
1.73M
USD/ آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:00pm
Current Account
حساب جاری
قبلی
-196B
پیش بینی
-187B
واقعی

-190B
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:00pm
Housing Starts
ساخت و ساز جدید
قبلی
1.53M
پیش بینی
1.55M
واقعی
1.62M
CNY/چین
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30pm
CB Leading Index m/m
شاخص اقتصادی ترکیبی پیشرو چین
قبلی
0.7%
پیش بینی واقعی
0.8%
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
7:00pm
CB Leading Index m/m
شاخص اقتصادی ترکیبی پیشرو استرالیا
قبلی
0.5%
پیش بینی
واقعی
0.3%
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
NZD/نیوزلند
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
GDT Price Index
شاخص قیمت تجارت بین المللی لبنیات
قبلی
4%
پیش بینی
واقعی
1.0%
چهارشنبه 2021/9/22
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00 AM
MI Leading Index m/m
شاخص اقتصادی ترکیبی موسسه ملبورن
قبلی
-0.1%
پیش بینی
واقعی
-0.3%
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30 AM
RBA Assist Gov Bullock Speaks
سخنرانی معاون فدرال رزرو استرالیا
قبلی
پیش بینی
واقعی

-0.10
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-1.jpg است
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
متغیر
Monetary Policy Statement
بیانیه سیاست پولی
قبلی
-8
پیش بینی
واقعی
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
متغیر
BOJ Policy Rate
سیاست نرخ بهره
قبلی
-0.1%
پیش بینی
-0.1%
واقعی
-0.10%
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
متغیر
Foreign Direct Investment ytd/y
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن
قبلی
25.5%
پیش بینی
واقعی
CHF/سوییس
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:30 PM
SNB Quarterly Bulletin
بولتن فصلی بانک سوییس
قبلی
پیش بینی
واقعی
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30 PM
Consumer Confidence
اعتماد مصرف کننده
قبلی
-5
پیش بینی
-6
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30 PM
Existing Home Sales
فروش مسکن موجود
قبلی
5.99M
پیش بینی
5.87M
واقعی
5.88
USD/ آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
6:00 PM
Crude Oil Inventories
ذخایر نفت خام
قبلی
پیش بینی
واقعی

-3.5M
USD/آمریکا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
9:30 PM
FOMC Economic Projections
پیش بینی های اقتصادی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا
قبلی
پیش بینی
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
9:30 PM
FOMC Statement
بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا / بیانیه نرخ بهره
قبلی پیش بینی واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
9:30 PM
Federal Funds Rate
نرخ بهره فدرال
قبلی
<0.25%
پیش بینی
<0.25%
واقعی
<0.25%
USD/آمریکا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
10:00 PM
FOMC Press Conference
نشست مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
قبلی
پیش بینی
واقعی
پنج شنبه 2021/9/23
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
2:30am
Flash Manufacturing PMI
برآود اول شاخص مدیران خرید بخش تولید استرالیا
قبلی
52
پیش بینی
واقعی
57.3
AUD/استرالیا
اهمیت خبر: کم
ساعت
2:30am
Flash Services PMI
برآود اول شاخص مدیران خرید بخش خدمات استرالیا
قبلی
42.9
پیش بینی
واقعی

44.9
EUR/فرانسه
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
10:45am
French Flash Manufacturing PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید تولید فرانسه
قبلی
57.5
پیش بینی
57.1
واقعی
55.2

EUR/فرانسه
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
10:45am
French Flash Services PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید فرانسه در بخش خدمات
قبلی
56.3
پیش بینی
56.1
واقعی
56.0
CHF/سوییس
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
11:00am
SNB Monetary Policy Assessment
بیانیه سیاست پولی/ نرخ بهره بانک ملی سوییس
قبلی
پیش بینی
واقعی
-0.75%
CHF/سوییس
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
11:00am
SNB Policy Rate
نرخ بهره بانک ملی سوییس
قبلی
-0.75%
پیش بینی
-0.75%
واقعی
58.5
EUR/آلمان
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
11:00am
German Flash Manufacturing PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید تولید آلمان
قبلی
62.6
پیش بینی
61.3
واقعی
56.0

EUR/آلمان
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
11:00am
German Flash Services PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید خدمات آلمان
قبلی
60.8
پیش بینی
60.3
واقعی
58.7
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
11:30am
Flash Manufacturing PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید تولید اتحادیه اروپا
قبلی
61.4
پیش بینی
60.4
واقعی
58.7
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
11:30am
Flash Services PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید خدمات اتحادیه اروپا
قبلی
59
پیش بینی 58.4 واقعی

56.3
EUR/اتحادیه اروپا
اهمیت خبر: کم
ساعت
11:30am
ECB Economic Bulletin
بولتن اقتصادی اتحادیه اروپا
قبلی
پیش بینی
واقعی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
12:00pm
Flash Manufacturing PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی انگلستان
قبلی
60.3
پیش بینی
59
واقعی
56.3
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
12:00pm
Flash Services PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات انگلستان
قبلی
55
پیش بینی
55
واقعی
54.6
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
2:30pm
Asset Purchase Facility
تسهیلات خرید دارایی
قبلی
875B
پیش بینی
875B
واقعی
0-2-7
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
2:30pm
MPC Asset Purchase Facility Votes
رای کمیته سیاست گذاری پولی به تسهیلات خرید دارایی
قبلی
0-1-7
پیش بینی
0-1-8
واقعی
0-2-7
تقویم اقتصادی
GBP/ انگلستان
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
2:30pm
Monetary Policy Summary
خلاصه مذاکرات کمیته سیاست گذاری پولی
قبلی
پیش بینی
واقعی
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
2:30pm
MPC Official Bank Rate Votes
جلسه نرخ بهره کمیته سیاست گذاری پولی
قبلی
0-0-8
پیش بینی
0-0-9
واقعی
0-0-9
تقویم اقتصادی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
2:30pm
Official Bank Rate
نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان
قبلی
0.1%
پیش بینی
0.1%
واقعی
0.10%
تقویم اقتصادی
CAD/کانادا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
4:00pm
Core Retail Sales m/m
شاخص خالص خرده فروشی
قبلی
4.7%
پیش بینی
2.7%
واقعی
-1.0%
CAD/کانادا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
4:00pm
Retail Sales m/m
شاخص خرده فروشی
قبلی
4.2%
پیش بینی
2.5%
واقعی
-0.6%
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
4:00pm
Unemployment Claims
شاخص بیکاری
قبلی
332K
پیش بینی
317K
واقعی

351K
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
5:15pm
Flash Manufacturing PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا
قبلی
61.1
پیش بینی
61.1
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
5:15pm
Flash Services PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا
قبلی
55.1
پیش بینی
59.5
واقعی
54.4
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30pm
CB Leading Index m/m
شاخص اقتصادی ترکیبی
قبلی
0.9%
پیش بینی
0.5%
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
6:00pm
Natural Gas Storage
ذخایر گاز طبیعی
قبلی
76B
پیش بینی
واقعی
جمعه 2021/9/24
NZD/نیوزلند
اهمیت خبر: کم
ساعت
1:15am
Trade Balance
تراز تجاری
قبلی
-402M
پیش بینی
110M
واقعی
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
2:31am
GfK Consumer Confidence
اعتماد مصرف کننده GfK
قبلی
-8
پیش بینی
-7
واقعی

تقویم اقتصادی
JPY/ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
3:00am
National Core CPI y/y
شاخص خالص قیمت مصرف کننده ملی
قبلی
-0.2%
پیش بینی
0%
واقعی
JPY/ ژاپن
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:00am
Flash Manufacturing PMI
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید تولید ژاپن
قبلی
52.7
پیش بینی
52.5
واقعی
0.0
EUR/آلمان
اهمیت خبر: کم
ساعت
24th-30th
German Import Prices m/m
قیمت واردات آلمان
قبلی
2.2%
پیش بینی
واقعی
EUR/آلمان
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
11:30am
German ifo Business Climate
شاخص فضای کسب و کار آلمان
قبلی
99.4
پیش بینی
99.0
واقعی
98.8
GBP/انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
1:30pm
CBI Realized Sales
شاخص فروش کنفدراسیون صنایع بریتانیا
قبلی
60
پیش بینی
35
واقعی
تقویم اقتصادی
EUR/بلژیک
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:30pm
Belgian NBB Business Climate
شاخص فضای کسب و کار بانک ملی بلژیک
قبلی
7.6
پیش بینی
6.7
واقعی
GBP/ انگلستان
اهمیت خبر: کم
ساعت
4:30pm
MPC Member Tenreyro Speaks
سخنرانی عضو MPC
قبلی
پیش بینی
واقعی

تقویم اقتصادی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: زیاد
ساعت
5:30pm
Fed Chair Powell Speaks
سخنرانی پاول رییس فدرال رزرو آمریکا
قبلی
پیش بینی
واقعی
USD/آمریکا
اهمیت خبر: کم
ساعت
5:30pm
New Home Sales
فروش مسکن جدید
قبلی
708K
پیش بینی
708K
واقعی
شنبه 2021/9/25
USD/آمریکا
اهمیت خبر: متوسط
ساعت
2:30pm
FOMC Member Williams Speaks
سخنرانی ویلیام عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا
قبلی
پیش بینی
واقعی