چرا با گذراندن دوره های آموزشی مختلف هنوز در معاملات موفق نیستم؟

گاهی با وجود همه آموزش هایی که در مورد معاملات فارکس می بینیم در معاملاتمان موفق نیستیم. در این مقاله قصد داریم دلیل این موضوع را برای شما بیان کنیم. اساتید روانشناسی یکی از دلایل مهم را احساسات بیان کرده اند. در معاملات فارکس نباید نقش احساسات را ندید گرفت. گاهی با مشاهده یک شرایط تصمیم عجولانه گرفته و برای معامله اقدام می کنیم که مبادا این فرصت را از دست دهم و همه آموزش ها و تحلیل ها را ندید گرفته و وارد بازار می شوم. در این صورت ممکن است معاملات ما ناموفق باشد.