رسم و شناسایی کانال

رسم کانال یک الگو است که نوسانات بازار را بین دو خط موازی محدود می کند. در این ترسیم خط بالا را مقاومت و خط پایین را حمایت می گویند و رو به پایین بودن کانال به معنای نزولی بودن کانال و رو به بالا بودن آن به معنای صعودی بودن کانال می باشد. این ویدیو به رسم و شناسایی کانال ها و تاثیر آن ها در روند صعودی و نزولی بازار می پردازد.رسم و شناسایی کانال یکی از روش های در تحلیل تکنیال است که در این ویدیو به صورت کامل به شما آموزش داده می شود.

کانال قیمت

کانال قیمت جزو الگوهای ادامه دهنده است و که با شیب رو به بالا و شیب رو به پایین همراه است. کانال ها با دو خط مرزی مشخص می شوند که خط مرزی پایین به عنوان حمایت و خط مرزی بالا به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شود. برای تشخیص الگو کانال در ابتدا آموزش های مربوط به این قسمت را با جزییات و به صورت کامل پیگیری کنید سپس برای تشخیص و ترسیم آن ها اقدام نمایید.

مطالب مرتبط