رسم و شناسایی کانال قسمت سوم

این ویدیو در ادامه آموزش رسم و شناسایی کانال است و برای یادگیری بهتر این موضوع تهیه شده است. برای یادگیری دقیق تر رسم و شناسایی کانال و تحلیل تکنیکال با استفاده از این روش بهتر است ویدیو را با دقت نگاه کنید. زیرا در صورتی که بتوانید به صورت حرفه ای تحلیل ها را انجام دهید در معاملات فارکس خود موفقیت بیشتری کسب می کنید.