توضیح و تفسیر اخبار

توضیح و تفسیر اخبار فارکس در راستای آشنایی و درک بهترعلاقه مندان این بازار با مهمترین رویدادهای اقتصادی و تاثیر آن بر بازار فارکس به صورت بخشی جداگانه در سایت بورس استریت در نظر گرفته شده است. در این بخش تمام رویدادهای مهم اقتصادی با اثرگذاری بالا و متوسط به طور جداگانه برای هر کشوری تعریف شده و موضوعات زیر در موردشان به تفصیل بررسی و نوشته شده است:
• تعریف خبر اقتصادی و اینکه به چه علت مهم و تاثیر گذار در نظر گرفته می شود.
• چه مولفه اقتصادی ای ( به طور مثال تورم، قدرت خرید، وضعیت اشتغال و … ) را به چه صورت و با چه ابزاری اندازه گیری میکند.
• چه تاثیری می تواند بر بازار فارکس یا یک جفت ارز خاص داشته باشد و این تاثیرگذاری به چه شکل است.
• این گزارشات اقتصادی توسط چه ارگان هایی تهیه شده اند و چه زمانهایی از سال و چند بار منتشر می شوند
• و نهایتا انتشار ارقام بالاتر یا پایین تر از پیش بینی برای آن شاخص اقتصادی خاص مثبت ارزیابی میشود و یا منفی و چه تاثیر و نوساناتی میتواند در بازار ایجاد کند.
بخش توضیح وتفسیر اخبار اقتصادی به صورتی تدوین شده است که به صورت یک دایره المعارف جامع اخبار فاندامنتال در اختیار کاربران عزیز این سایت قرار گیرد و استفاده از این بخش در کنار بخش مقالات سایت معامله گران را از رجوع به هر مرجع دیگری بی نیاز می کند.

NFP

oil

GDP

EU

G20

CPI