تمرین شناسایی خطوط مقاومت و تصمیم برای معامله جفت ارز GBP.CAD

در ویدیوی که یکی از ویدیو های آموزش فارکس است به شناسایی خطوط حمایت و مقاومت و همچنین تصمیم گیری برای اینکه آیا زمان مناسبی است برای معامله جفت ارز GBP.CAD یا معامله را به زمان دیگری بیندازیم. در این آموزش یک مدت یک روزه یا یک هفته در نظر گرفته می شود و چارت را بر اساس این زمان بررسی می کند. این ویدیو برای کسانی که قصد معامله جفت ارز GBP.CAD را دارند بسیار مناسب است و درصد خطا را به حداقل می رساند.