تمرین شناسایی خطوط مقاومت و تصمیم برای معامله

این ویدیو در مورد خطوط حمایت و مقاومت جفت ارز یو اس دی به ین می باشد و اینکه آیا در مدت زمان مد نظر فرصت معامله ای برای این جفت ارز وجود دارد یا خیر. در این آموزش ها شما راحت تر تصمیم می گیرید که آیا وارد معامله فروش شوید یا خیر و خطوط حمایت و مقاومت را در مورد این جفت ارز بیان می کند. معامله گران برای تصمیم گیری های خود در معاملات فارکس باید توانایی این را داشته باشند که روند نزول و صعود جفت ارز مورد نظر مورد بررسی قرار دهند و تصمیم درستی برای معاملات خود بگیرند.