تعیین و بررسی خطوط مقاومت در چارت بخش اول

در این ویدیو از آموزش های فارکس به مقاومت یا resistance پرداخته می شود. مقاومت در فارکس به این معنی است که قیمت بالا می رود و به یک سقف می رسد و سپس بر می گردد. که سقف قیمت را ناحیه مقاومتی قیمت می نامند. برای یادگیری مباحث مربوط به بررسی خطوط مقاومت ویدیوی زیر را مشاهده کنید. در اینجا شما می توانید نواحی مقاومت و حمایت چارت را بررسی کنید و از این موضوع در معاملاتی که انجام می دهید استفاده کنید.

مطالب مرتبط: