تشخیص نواحی عرضه در فارکس

نواحی عرضه، نواحی هستند که فروشندگان منتظر هستند که بتوانند محصولات خود را به بازار عرضه کنند. از آنجا که بازار بر پایه عرضه و تقاضا شکل گرفته است پس یادگیری این مباحث برای کسانی که در حوزه فارکس فعالیت می کنند ضروری است. ویدیو زیرای آموزش تشخیص نواحی عرضه می باشد. با مشاهده آن می توانید به راحتی محدوده عرضه را در بازار فارکس تشخیص دهید.

مطالب مرتبط