اموزش شناسایی خطوط حمایت و مقاومت بخش دوم (پایانی)

این ویدیو به موارد ضروری و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال پرداخته می شود که شامل شناسایی خطوط حمایت، شناسایی خطوط مقاومت، روند صعودی و نزولی بازار، شناسایی بازار رنج و … می شود. در اینجا بیشتر در مورد شناسایی خطوط حمایت و مقاومت پرداخته می شود. یادگیری شناسایی خطوط حمایت و مقاومت برای افرادی که در حوزه فارکس و تحلیل تکنیکال فعالیت می کنند بسیار ضروری است زیرا این موضوع برای تحلیل ها کاربرد زیادی دارد و به تصمیم گیری ها در معاملات فارکس کمک زیادی می کند.

مطالب مرتبط: